13februari2016

DJP

De Jonge Psychiater

Het tuchtrecht: een korte introductie

Een psychiater moet zorgvuldig werken en goede zorg leveren, en dit wordt getoetst via het tuchtrecht. In de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) worden 8 beroepen genoemd waarvoor het tuchtrecht geldt, waaronder artsen. Tuchtcolleges beslissen over door patienten ingediende klachten, en patienten kunnen over verschillende zaken klagen (zie bijvoorbeeld "Ik heb een klacht").

De procedures binnen het tuchtrecht zijn tot in detail geregeld in het Tuchtrechtbesluit BIG. Na een vooronderzoek wordt besloten of er een terechtzitting komt. Hierbij kan je je laten bijstaan door een jurist, maar hoeft dit niet. Er bestaan vijf regionale tuchtcolleges met elk een eigen rechtsgebied (Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven). Tegen beslissingen van de Regionale Tuchtcolleges staat hoger beroep open bij het centraal tuchtcollege in Den Haag. De anonieme uitspraak van het Tuchtcollege is openbaar. Uiteindelijk kan een klacht ongegrond zijn, maar als een klacht wel gegrond wordt verklaard, kan het Tuchtcollege overgaan tot: waarschuwing, berisping, geldboete, schorsing, gedeeltelijke ontzegging beroepsuitoefening of het schrappen uit het BIG-register.

 

Uitspraken van de tuchtrechter tot 1 januari 2010 zijn hier te vinden, waarbij deze makkelijk per beroepsgroep te zoeken zijn. Voor uitspraken na 1 januari 2010 heeft de overheid een nieuwe website gemaakt waar ook de uitspraken van andere vrije beroepen gevonden kunnen worden, zoals accountants en notarissen. Ook hier is na enig zoeken te zoeken op uitspraken per beroepsgroep binnen de gezondheidszorg te vinden, maar is helaas binnen de verschillende specialismen binnen de geneeskunde niet zoeken.Deel dit artikel
FaceBook  Twitter