GHB, de hype voorbij en bijzonder hardnekkig

‘Bezint eer ge begint’ zou een advies kunnen zijn bij vele geestverruimende middelen, maar lijkt in het bijzonder van toepassing op gammahydroxybutyraat ofwel GHB. GHB was in de jaren ’90 van de vorige eeuw nog gewoon verkrijgbaar in smartshops als groeihormoon-bevorderende stof voor bodybuilders, en als slaap-ondersteundend middel. Problemen voor de volksgezondheid in verband met het gebruik van deze ‘lichaamseigen stof’ leken er niet of nauwelijks te zijn, waardoor het middel laag scoorde in de risicobeoordeling van het RIVM (1999) (LINK)

Vanaf het moment dat GHB werd opgepikt in de party-scene, eind jaren ’90, begonnen de problemen toe te nemen. Intoxicaties op feesten waren aan de orde van de dag, en spoedeisende hulpen in de grote steden werden vooral in het weekend bedolven onder de comateuze feestgangers (LINK). Het gebruik bleef in die tijd echter vooral beperkt tot feesten.

Delen