Promotie Elise
Categorie: Promotie

De biologische gevolgen van pre- en postnatale stress

Op 17 februari 2017 promoveerde Elise Beau Vangeel aan de Katholieke Universiteit van Leuven met een proefschrift getiteld “The biological consequences of pre- and postnatal stress”.

 

Blootstelling aan vroege traumatische ervaringen verhoogt de kans op het ontwikkelen van een psychiatrische aandoening op volwassen leeftijd. Zelfs prenataal kan een stressvolle omgeving de foetale ontwikkeling beïnvloeden met langdurige of zelfs permanente veranderingen in de fysiologie van het stresssysteem. Epigenetica wordt vaak voorgesteld als mogelijk mechanisme voor dit verband tussen vroege omgevingsfactoren en fenotype. Zo is inderdaad aangetoond dat blootstelling aan stress vóór de geboorte of vroeg in het leven geassocieerd is met veranderingen in DNA-methylatie, een belangrijke vorm van epigenetica. DNA-methylatie is een fysiologisch proces dat de expressie van genen kan beïnvloeden, terwijl de DNA code ongewijzigd blijft. Veranderingen in DNA-methylatie kunnen optreden in respons op omgevingsfactoren zoals stressvolle situaties. Het onderzoeksdoel van dit proefschrift was om zulke DNA-methylatieveranderingen verder in kaart te brengen en om te kijken hoe deze in verband staan met de stressrespons en psychopathologie.

Delen