Problemen in de KJP, struisvogelpolitiek
Categorie: Opinie

Problemen in de KJP, struisvogelpolitiek

In de aflevering van nieuwsuur op 21-06-2017 was er een item over de zorgen binnen de jeugdpsychiatrie. Jeugdpsychiaters luiden de noodklok en volgens de NVVP zouden er momenteel 20 kinderen met ernstige psychiatrische aandoeningen zijn waarover grote zorgen zijn. De voornaamste problemen zijn dat het moeilijk is om kinderen klinisch te plaatsen, door te verwijzen en dat er geen crisisplekken beschikbaar zijn. Volgens het expertise netwerk KJP is er een substantieel tekort aan intensieve behandeling voor jongeren met ernstige problemen. Hilmar Backer (kinder- en jeugdpsychiater) geeft aan dat het een structureel probleem is wat voort is gekomen uit de decentralisatie van de jeugdzorg. Vanuit het veld zijn al langer signalen van onvrede te horen. Er is teveel administratie en er zijn te veel beperkingen vanuit de gemeente. De hoge werkdruk en het dragen van de verantwoordelijkheid voor (noodzakelijke) zorg die niet geleverd kan worden maakt werken in de sector onaantrekkelijk met nog grotere (personeels)tekorten als gevolg.

Delen