Meer complicaties bij chirurgen met meer klagende patiënten

Wat is de vraag?

De dreiging van een medische tuchtzaak is een van de angsten waar dokters regelmatig mee worstelen. Maar zijn er eigenlijk risicofactoren voor het krijgen van een medische tuchtzaak? En wat zijn de meest voorkomende klachten?

Er is best veel literatuur over wie er een klacht krijgt en waarom een dokter deze klacht krijgt. Studies laten zien dat spanningen in de arts-patiënt relatie een van de belangrijkste risicofactoren is voor het krijgen van officiële tuchtklachten. Opvallend in deze studies is dat in de meeste gevallen er sprake is van communicatieproblemen tussen dokter en patiënt/familie. Meestal gaat dit dan over bejegeningsproblemen, het verlies van vertrouwen en het gebrek aan het verkrijgen van informatie. En toevallig wil dat deze dokters ook vaker medische fouten maken. De vraag is of een klacht van patiënten over het ongewenste gedrag van dokters ook van invloed is op het voorkomen van somatische complicaties van behandelingen. In een studie recent gepubliceerd in JAMA Surgery werd gekeken of chirurgen, waar patiënten vaker officieel over klaagden ,meer postoperatieve complicaties ontwikkelden dan dokters met minder officiële klachten.

Delen