Duurzaamheid

Dit dossier bevat artikelen met de tag DUURZAAMHEID

  • Blader een gemiddelde weekendglossy van een Belangrijke Krant door en de kans is groot dat je stuit op een interview mét, een stuk óver of een opiniestuk dóór een psychiater of psycholoog - Inclusief een foto van een professional die, gezeten in een stijlvolle maar niet te elitaire studie, de lezer serieus of gemaakt speels aankijkt. Bijna wekelijks schuift een psychiater aan tafel van een talkshow, om verantwoording af te leggen aan een variété van Bekende Nederlanders. Soms is het onderwerp neurobiologisch van aard en moet er worden uitgelegd waarom wij wel of juist niet ons brein zijn, veel vaker raakt het aan maatschappelijke problematiek waaraan een psychiater duiding geeft. 

  • DJP lanceert vandaag, 16 juli 2021, de GGZ-duurzaamheidspoll!

    Vandaag worden de raden van bestuur van alle GGZ-instellingen in Nederland gevraagd om de vragen die wij met experts de afgelopen maanden hebben samengesteld, in te vullen. De vragen gaan over allerlei duurzaamheidsonderwerpen (van pensioenen tot energie en groenvoorzieningen) en zijn niet bedoeld om mensen terecht te wijzen maar eerder om te signaleren wat er in de instellingen al gebeurd aan duurzaamheidsplannen en waar de uitdagingen liggen. Wij hopen dan ook dat veel instellingen deze zullen invullen. De resultaten worden in het najaar verwacht en zullen aangeboden worden aan tijdschriften en congresorganisaties. Zo dragen we hopelijk bij aan een duurzamere GGZ.

  • De afgelopen jaren is er een toenemende interesse voor de nadelige effecten van klimaatverandering. Het is een thema dat een grote groep jongeren niet onberoerd laat en die, onder leiding van Greta Thunberg, steeds luider hun noodkreet slaakt. Inmiddels worden we ons er steeds meer van bewust dat klimaatverandering een dreigend gevaar vormt voor de gezondheid en het welbevinden van de mensheid. Door de verbranding van fossiele brandstoffen en andere (bio)industrie is er een toename van gassen in de atmosfeer van de aarde met als gevolg stijgende zeeniveaus, verzuring van oceanen en extreme weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen en bosbranden. De effecten van klimaatverandering hebben een grote invloed op lichamelijke gezondheid. Er is bijvoorbeeld een toenemende incidentie van astma en infecties, maar vergroten ook het risico op psychische klachten zoals post traumatische stress stoornissen, angst- en stemmingsstoornissen (1). Deze psychiatrische aandoeningen zijn niet alleen gerelateerd aan directe gevolgen van extreme weersomstandigheden (na een overstroming of hittegolf), maar ook hebben indirect een gevolg op de lange termijn (bij langdurige droogte en ontbossing) door migratie, schade aan infrastructuur en gemeenschappen en daarbij geassocieerde conflicten en geweld.