Farmacotherapie

Dit dossier bevat artikelen met de tag FARMACOTHERAPIE

  • Hoewel er vele antidepressiva geregistreerd zijn, is het aantal werkingsmechanismen beperkt. De belangrijkste groepen, de specifieke serotonine heropnameremmers (SSRI’s) en de tricyclische antidepressiva (TCA’s) remmen de heropname van voornamelijk serotonine en/of norepinefrine. Daarnaast kunnen antidepressiva een dopaminerge component bezitten: bupropion remt de heropname van norepinefrine en dopamine, en de monoamine oxidase (MAO) remmers (zoals moclobemide) remmen de afbraak van norepinefrine, serotonine en dopamine.