Psyfar Psychofarmacologie

Lokale congressen
Datum: 2017-06-06 00:00

Locatie: Utrecht

Programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen.Dag 1 - dinsdag 7 februari - Antidepressiva en diabetes
Docenten: dr. Eric Ruhé, dr. Arne Risselada en dr. Erna Beers
Tijdens deze dag krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het voorspellen van bijwerkingen en het doseren, switchen en stoppen van antidepressiva. Ook gaan we in op de belangrijkste indicaties en bijwerkingen van Elektroconvulsietherapie (ECT). Tot slot gaan we tijdens een dagdeel somatiek in op de achtergronden, diagnostiek en behandeling van diabetes type 1 en 2. Er is daarbij veel aandacht voor de implicaties van dit somatische ziektebeeld voor uw psychiatrische praktijk.Dag 2 - dinsdag 7 maart - Antipsychotica, Somatiek: cardiologie
Docenten: dr. Roos van Westrhenen, dr. Navin Bindraban, dr. Jan Bogers en dr. Arne Risselada
Op deze dag besteden we aandacht aan de antipsychotica. Door middel van een interactief ‘receptorenspel’ leert u om de eigenschappen van antipsychotica te koppelen aan bijwerkingen. Verder bespreken we de behandelingsopties bij therapieresistente schizofrenie, met speciale aandacht voor het antipsychoticum clozapine. Tot slot bespreken we tijdens een dagdeel somatiek de verandering in het ECG en QTc verlenging bij gebruik van psychofarmaca.Dag 3 - dinsdag 21 maart - Metabolisme, kinetiek en genetica, Somatiek: pijn en infectie
Docenten: dr. Hans Mulder en prof.dr. Eric van Roon
Op deze cursusdag krijgt u uitleg over farmacokinetische principes die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. We bespreken bij welke psychofarmaca Therapeutic Drug Monitoring (TDM) moet worden toegepast. U krijgt handvatten voor het omgaan met afwijkende nier- en leverfuncties. Daarna is er aandacht voor interacties in de klinische praktijk. Hoe interpreteert u de signalen? En welke zijn klinisch relevant? Wat heeft u nodig voor goede medicatiebewaking? Tijdens het middaggedeelte gaan we in op farmacogenetica: van een uitleg van de belangrijkste termen en het CYP2D6 genotype tot de therapeutische implicaties voor nu en in de toekomst. Tot slot bespreken we tijdens een dagdeel somatiek de huidige kennis rond de behandeling van pijn. We gaan in op de belangrijkste bijwerkingen van primaire analgetica en de interacties tussen deze middelen en psychofarmaca. We sluiten af met een presentatie over infectie.Dag 4 - dinsdag 18 april - Psychofarmaca en bijzondere patiëntenpopulaties
Docenten: dr. Arne Risselada en dr. Glenn Dumont
Op dag 4 bespreken we de veranderende farmacokinetiek bij zwangerschap en de belangrijkste risico’s van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie. Daarna wordt het ziektebeeld ADHD besproken. U leert welke middelen u kunt toepassen en krijgt inzicht in de werking en bijwerkingen. Daardoor bent u uiteindelijk in staat om ADHD zo effectief mogelijk te behandelen. Tijdens het derde gedeelte gaan we in op het onderwerp verslaving. We bespreken verschillende vormen van farmacotherapie inclusief de afwegingen die nodig zijn om ze toe te passen in uw klinische praktijk.

Dag 5 - dinsdag 30 mei - Bijwerkingen, de ouder wordende patiënt
Docenten: dr. Erna Beers, drs. Walter Broekema en dr. Rob Kok
Op deze dag is er uitgebreid aandacht voor het signaleren, behandelen en bewaken van bijwerkingen. U krijgt inzicht in de farmacologie van bijwerkingen waardoor u uiteindelijk in staat bent om er op te anticiperen. Bij bepaalde somatische geneesmiddelen treden met regelmaat psychiatrische bijwerkingen op. Na het volgen van deze dag bent u in staat om psychiatrische symptomen als mogelijke bijwerking te  identificeren of uit te sluiten. Aan het einde van deze cursusdag is er aandacht voor de ouder wordende patiënt. U krijgt onder meer inzicht in de opbouwschema’s en doseringen bij ouderen. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de somatische comorbiditeit bij het voorschrijven.Dag 6 - dinsdag 6 juni (datum onder voorbehoud) - Stemmingsstabilisatoren, anxiolytica en ziekenhuispsychiatrie
Docenten: dr. Hans Mulder, dr. Roos van Westrhenen en drs. Janwillem Renes
De laatste cursusdag begint met een bespreking van de belangrijkste middelen bij de bipolaire stoornis, de onderlinge verschillen tussen deze middelen en de bijwerkingen. Er wordt uitgebreid ingegaan op lithium en anxiolytica: van geneesmiddeleninteracties tot het bespreken van de risico’s voor somatische problemen. U krijgt inzicht in de farmacologie en het werkingsmechanisme van de verschillende psychofarmaca die bij  angststoornissen worden voorgeschreven. Aan het eind van de dag staat de psychiatrische patiënt die geopereerd moeten worden centraal. U krijgt daarbij inzicht in de meest voorkomende en gevaarlijke interacties tussen anesthesiemiddelen en psychofarmaca.

 

Powered by iCagenda