Moeder en Baby United - van nul tot nu

Lokale congressen
Datum: 2017-06-02 00:00

Locatie: Rotterdam

Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie
en Zwangerschap heeft voor het jaarlijkse symposium de samenwerking gezocht met
het Erasmus MC in verband met het 50-jarig jubileum van hun Moeder-Baby Unit. Dit is een goede aanleiding ervaring en kennis te bundelen in een uniek programma voor verschillende disciplines.

Als kenniscentrum willen we state-of-the-art kennis uit binnen- en buitenland bij elkaar brengen en deze kennis vervolgens benutten om de zorg voor psychiatrisch kwetsbare zwangeren op een hoger plan te trekken.

Deze dag zullen plenaire lezingen plaatsvinden door nationale en internationale sprekers die op een inspirerende en toonaangevende manier de ‘moeder-en-kind’ psychiatrie belichten.

In de middag gaan wij in parallelle workshops met elkaar aan de slag om stil te staan bij hoe opgedane kennis op een praktische en concrete manier over het land verspreid kan worden.

Dit alles met als doel de psychiatrisch kwets- bare zwangere en kraamvrouw met haar kind zo goed mogelijk te begeleiden naar een zo gezond mogelijke toekomst.

Een speciaal onderdeel tussen de middag is de lm ‘In Utero’ die op indrukwekkende wijze het belang van een gezonde leefomgeving illustreert en de impact van deze negen maanden op het verdere leven weergeeft. 

 

08.30 Inloop met kof e

09.00 Welkom door prof dr Eric Steegers, hoofd afdeling verloskunde, Erasmus MC

09.15 Karin den Oudsten, ervaringsdeskundige

09.45 Dr Veerle Bergink, psychiater Erasmus MC

“Psychose en manie tijdens de zwangerschap en postpartum periode”

10.15 Kof e
10.45 Prof dr Stephan Claes, psychiater Leuven

“Stress tijdens de zwangerschap: wat doet dat met een baby?”

11.30 Dr Mijke Lambregtse - van den Berg, (kinder- en jeugd)psychiater, Erasmus MC en Dr Hilmar Bijma, gynaecoloog, Erasmus MC

“De kwetsbare zwangere: invloed op foetale ontwikkeling”

12.15 Lunch met de mogelijkheid voor een kort bezoek aan de Kunsthal

13.00 Film 'In Utero'

14.30 Dr Claire Stramrood, AIOS gynaecologie Utrecht

“Preventie van traumatische bevallingservaringen en postpartum PTSS”

15.00 Dr Xiaoqin Liu, PhD Epidemiology, Aarhus University, Denemarken

“Recent ndings on medication use in the peripartum period: why it is so dif cult to study?”

15.45 Thee

16.15 Uitreiking “Diana Koster Award” met presentatie door de winnaar

16.35 Prof dr Mart van Lieburg

“Historische blik op 50 jaar moeder – baby psychiatrie”

17.05 Afsluiting door prof dr Witte Hoogendijk, psychiater, hoofd afdeling psychiatrie Erasmus MC

17.15 Borrel
17.30 Algemene Ledenvergadering van het LKPZ

MIDDAGPROGRAMMA PARALLEL SESSIES 14.30 - 16.00

  1. Mind2Care: van online vragenlijst naar multidisciplinaire aanpak .

    Onder leiding van Nina Molenaar, onderzoeker M2C en Dr Chantal Quispel, ANIOS gynaecologie, met medewerking van Dr Marieke Paarlberg, gynaecoloog Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

  2. Psychofarmaca en het zwangere lijf: workshop rondom kinetiek/dynamiek van het lichaam en wat te doen met de dosering en de soort psychofarmaca Onder leiding van Dr Birgit Koch, ziekenhuisapotheker - klinisch farmacoloog, Erasmus MC, Dr Peter ter Horst, ziekenhuisapotheker Isala Klinieken Zwolle en Dr Sinno Simons, kinderarts – neonatoloog Erasmus MC 

 

Website

 

Alle datums


  • 2017-06-02 00:00

Powered by iCagenda