Leiding geven aan een behandelteam

Lokale congressen
Datum: 2017-11-10 00:00

Locatie: Amsterdam

Het sturen en coördineren van een teambehandeling is een vak op zich. Naast kennis van de behandeling zijn ook andere vaardigheden nodig. Zoals het kunnen inspelen op de groepsdynamiek in teams, het leidinggeven aan professionals, kennis van en visie op het behandelbeleid en management-organisatiekunde. Al deze facetten komen tijdens de cursus aan bod.
Iedere bijeenkomst heeft een centraal onderwerp met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. Een methodische onderbouwing voor professioneel, doelmatig en makkelijk leidinggeven.

 

doelgroep

Alle professionals uit GGZ, somatische, verslavings- en forensische zorg die inhoudelijk leiding (gaan) geven aan een zorgteam en hun competentie hierin willen vergroten.

doelstelling

Na de cursus heeft de deelnemer relevante kennis over organisatiekunde/management op team-niveau, een eigen visie op het behandelbeleid van het eigen team, kennis van en vaardigheid in het hanteren en benutten van processen in teams, een veelheid aan vaardigheden in het leiding geven aan een behandelteam, inzicht en vaardigheid in de eigen stijl van samenwerken en leiding geven.

inhoud

missie, visie, beleid in de teamorganisatie;
leidinggeven: techniek, houding en stijl;
bevoegdheid, mandaat en gezag;
teamcohesie en samenwerking;
normen en cultuur benutten;
rollen in het team gebruiken;
optimaal vergaderen;
besluitvorming en onderhandelen;
teamproblemen hanteren;
vernieuwing teambehandeling.

werkwijze

De werkwijze is uitermate praktisch en gestructureerd. Iedere bijeenkomst heeft een centraal onderwerp met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. De theorie wordt meteen praktisch toepasbaar gemaakt in concrete technieken, die vervolgens worden getraind. Casuïstiek uit de teams van de deelnemers vormt het uitgangspunt en waar mogelijk worden praktijksituaties nagespeeld. Elke bijeenkomst eindigt met observatie- en oefenopdrachten die de keer daarop worden besproken. De dertig contacturen zijn verdeeld over vijf dagen van zes uur, met telkens een hoofdonderwerp voor de ochtend en één voor de middag.

 

Powered by iCagenda