Psychiaters en neurologen in dialoog

Lokale congressen
Datum: 2017-10-12 00:00

Locatie: Amstelveen

Geachte collega,

20 Jaar geleden beëindigde de laatste zenuwarts in Nederland zijn opleiding. Terwijl dit in principe het sluitstuk van de splitsing van de psychiatrie en de neurologie markeerde, is sindsdien de belangstelling voor psychiatrische symptomen bij neurologische ziektes en de neurologische basis van psychiatrische ziektes juist toegenomen: in de wetenschap, maar zeker ook in de dagelijkse praktijk. De tijd is gekomen om naar de gemeenschappelijke basis van beide disciplines terug te keren en te exploreren hoe we de samenwerking kunnen verbeteren.

Op dit moment ontbreekt in de opleidingen een gestructureerde – noodzakelijke – aandacht voor elkaars vakken, waardoor er geen sprake meer is van een gemeenschappelijke taal. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een depressie bij een patiënt met spanningshoofdpijn of de auto-immunologische basis van een patiënt met een psychose, in de praktijk níét of pas zeer laat wordt onderkend. Met uiteraard consequenties voor de behandeling.

Ons doel met dit symposium ‘Psychiaters en neurologen in dialoog’ is tweeledig. Wij willen belangstelling voor elkaars vak opwekken en van daaruit weer een gemeenschappelijke taal ontwikkelen opdat we anno 2017 elkaars concepten beter begrijpen. Om uiteindelijk betere zorg voor patiënten te kunnen bieden. We hebben deze eerste bijeenkomst voor zowel psychiaters als neurologen bewust voor een beperkt aantal ziektebeelden gekozen, omdat de klemtoon nu vooral op de open klinische dialoog tussen beide vakken ligt.

Dit alles vraagt om een creatieve symposiumlocatie.
Wij hopen u dan ook op donderdag 12 oktober 2017 te verwelkomen in het auditorium van het Cobra Museum in Amstelveen.

Prof. dr. Henry Weinstein
Prof. dr. Iris Sommer

 

 

Alle datums


  • 2017-10-12 00:00

Powered by iCagenda