Symposium ‘Elektroconvulsietherapie: meer de diepte in'

Lokale congressen
psi
Datum: 2019-10-11 09:00

Locatie: Rijnstate, Auditorium (route 81), Arnhem, Nederland

Binnenkort verschijnt het Leerboek Elektroconvulsietherapie, onder eindredactie van Bas Verwey en Jeroen van Waarde, psychiaters bij Rijnstate. Rijnstate is landelijk expert op het gebied van elektroconvulsietherapie (ECT) bij patiënten met complexe psychiatrische aandoeningen. Op vrijdag 11 oktober 2019 wordt het leerboek gelanceerd en ter gelegenheid daarvan organiseert Rijnstate op die dag een symposium voor zorgprofessionals over dit onderwerp.

Leerboek Elektroconvulsietherapie

Elektroconvulsietherapie kan de kwaliteit van leven van patiënten met ernstige, therapieresistente vormen van depressieve-, psychotische- of katatone stoornissen sterk en snel verbeteren. Helaas is ECT nog steeds een van de meest gestigmatiseerde en angstaanjagende behandelingen. Het Leerboek Elektroconvulsietherapie biedt een overzicht van de huidige stand van zaken van de dagelijkse ECT-praktijk. Ook worden de meest recente wetenschappelijke inzichten beschreven.

Symposium

Het symposium is opgebouwd vanuit de drie delen van het leerboek: klinisch-wetenschappelijk, basaal-wetenschappelijk en maatschappelijk. Het doel is de diepte in gaan. Fundamenteel-wetenschappelijke en technisch-praktische kennis wordt door auteurs van het leerboek gepresenteerd. Steeds vanuit het perspectief van de patiënt en naasten. De organisatie van het symposium staat garant voor een levendige en interactieve dag!  

Programma 11 oktober

Tijd                       Onderdeel
9.00 uur Ontvangst en registratie
9.15 uur Opening
Dr. Jeroen van Waarde, psychiater Rijnstate, dagvoorzitter
9.30 uur Ontstaan en ontwikkeling van ECT: l’histoire se répète?
Dr. Bas Verwey, psychiater 
10.15 uur Klinisch neuropsychologische effecten van ECT: zoveel meer dan alleen geheugenklachten.
Dr. Esmée Verwijk, Klinisch Neuropsycholoog, Amsterdam UMC Universitair docent, UvA
11.00 uur Koffie
11.15 uur Personalized ECT’: Much Ado About Nothing?
Prof. dr. Pascal Sienaert, Psychiater, verantwoordelijke Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie (AcCENT), UPC KU Leuven
12.00 uur ECT en het verouderende brein: stroomt het beter?
Prof. dr. Max Stek, Psychiater, hoofd academische afdeling ouderenpsychiatrie GGZinGeest/UMC Amsterdam, locatie VUmc
12.45 uur Lunchpauze
13.30 uur ECT bij EPA: wat er (nog) niet in het Leerboek staat
Drs. Valentijn Holländer, Psychiater en medisch manager Inforsa ECT centrum (onderdeel van Arkin, Amsterdam)
14.15 uur Elektrofysiologie van insulten bij ECT
Prof. dr. ir. Michel van Putten, Neuroloog/klinisch neurofysioloog en hoogleraar klinische Neurofysiologie Medisch Spectrum Twente & Universiteit Twente, Enschede
15.00 uur Thee
15.15 uur Effecten van ECT op de hersenen, het cardiovasculaire- en het immuunsysteem 
Prof. dr. Indira Tendolkar, Psychiater, Hoofd consultatieve dienst, Radboudumc en onderzoeker en bestuurslid Donders Institute for Brain. Cognition and Behavior
16.00 uur Voorspellen van ECT-uitkomst
Prof. dr. Guido van Wingen, Hoogleraar Neuroimaging in de Psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie AMC
16.30 uur Apotheose, samenvattingen en belangrijkste conclusies voor de praktijk
17.00 uur Aanbieden Leerboek Elektroconvulsietherapie en borrel