De NVvP vestigt graag uw aandacht op een vacature voor accrediteurs en leden Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (ABNA).

Heeft u interesse? Zie de vacature op NVvP Ledennet voor meer informatie.