Oproep: Waarom wordt clozapine relatief weinig voorgeschreven?

Clozapine

Waarom wordt clozapine relatief weinig voorgeschreven?

Het is reeds bekend dat clozapine minder vaak wordt voorgeschreven dat we zouden mogen aannemen op basis van de huidige richtlijnen. Dit fenomeen komt voor over de gehele wereld. Bijvoorbeeld in Brazilië krijgt 78 % van de mensen die in aanmerking komen voor clozapine, geen clozapine (de Azevedo Silveira et al., 2015). In Denemarken krijgt 10.2 % van de schizofrenie patiënten clozapine, in de VS is dat 5.5 % (Nielsen et al., 2012; Stroup et al., 2014). We gaan ervan uit dat 20-30 % van de mensen met schizofrenie therapie-resistent is en clozapine zou moeten gebruiken. De redenen voor ondergebruik zijn niet eenduidig aan te wijzen.

 

Het zou kunnen dat er ‘prescribers fear’ heerst. Dit betekent dat er weinig patiënten clozapine gebruiken, waardoor psychiaters niet snel zien dat clozapine erg effectief is en leren over de bijwerkingen, waardoor men terughoudend blijft in het voorschrijven (Bogers et al., 2016; Patel, 2012; Cohen, 2014, Tungaraza, 2015, Mistry & Osborn, 2011). Uit een onderzoek van Gee et al. (2014) bleek dat de voornaamste reden om geen clozapine voor te schrijven was omdat patiënten niet regulier hun bloed zouden willen laten monitoren (65%): patiënten zouden zich zorgen maken over de bijwerkingen (45%), noodzaak tot opname (20%) of extra administratieve taken (15%). Tot nu zijn deze redenen nooit in Nederland en België onderzocht.

 

Daarom vragen we u of u als arts die clozapine kan voorschrijven de enquête kunt invullen via de onderstaande link. Zonder u kunnen we dit onderzoek niet uitvoeren. Op deze manier kunnen we erachter komen wat de redenen zijn voor clozapine ondergebruik en kunnen we kijken of de redenen te verhelpen zijn. Het invullen duurt maximaal 10 minuten (voor de meesten slechts 8 minuten), waarbij uw anonimiteit gewaarborgd is.

 

Klik hier voor naar de enquete te gaan: https://goo.gl/forms/bJWtgYywsOkOIPG22