Psychiater Medium Care I (Kloetinge)

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Jouw werkplek

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen. Dat gebeurt door zo'n 1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland.

Binnen de zorgeenheid acuut en hoog intensief zijn er drie klinische crisisafdelingen die passen in de visie van Emergis waarin ambulante behandeling en begeleiding centraal staan en een crisis een onderbreking is van deze behandeling. De klinische interventie is er op gericht om de cliënt controle te geven over de crisis. En dat in zo'n kort mogelijke, vooraf afgesproken termijn. Deze afdelingen zijn de HIC (High Intensive Care) en medium care I en medium care II.

Vanuit de zorgvisie van Emergis zijn herstel, respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid kernwaarden die ook de uitgangspunten vormen binnen deze afdelingen.

 

Medium care I

De medium care I (MC I) is er voor die patiënten die kortdurende crisisinterventie nodig hebben maar minder zorgintensief en minder controle verlies hebben in hun crisis. Opschaling is aan de orde maar moet vooral beheersbaar zijn in de comfort room. We beschikken over dertig bedden verdeeld over vier units. MC I is er voor zowel nieuwe patiënten als ambulante patiënten in crisis.

Op MC I werk je samen in een team van psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, agogen, en ervaringsdeskundigen.

 

Jouw werkzaamheden

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

Met jouw team geef je zorg aan patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

 • Je geeft leiding aan het team.
 • Je bent verantwoordelijk voor de geboden (medische) behandeling.
 • Je stelt diagnoses, stelt een behandelplan op en zorgt ervoor dat de behandeling de onderliggende problematiek effectief aanpakt en het herstelproces bevorderd wordt.
 • Je bepaalt medicatiebeleid en voert zorgafstemmingsgesprekken.
 • Je neemt deel aan de crisisdienst als achterwacht.
 • Je levert een bijdrage aan het verder optimaliseren van de kwaliteit van de zorg.
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team.

Het acute karakter maakt intensieve zorg en een gesloten verblijf noodzakelijk.

 

Jouw profiel

Onze cliënten en collega's vragen een psychiater die communicatief vaardig is, die verbinding maakt en die niet bang is om beslissingen te nemen. Samenwerken met cliënt, familie en andere hulpverleners vind je belangrijk. Je bent een aanwinst wanneer je jezelf uitgedaagd voelt om, in tijden van veel veranderingen, met het team verder mee te bouwen aan beleid. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, van aanpakken weet en je je voor langere tijd aan Emergis wil verbinden.

Verder herken jij jezelf in dit profiel:

 • Je bent, bij voorkeur, 3 à 4 dagen beschikbaar.
 • Je hebt ervaring en affiniteit met deze vorm van ggz verlening.
 • Kortdurende opname in een maximaal beschermde omgeving is het uitgangspunt.
 • Dwang en drang worden maximaal voorkomen; het terugwinnen van de eigen regie en zorg gericht op herstel staan voorop.
 • Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG), een BIG- en AGB-registratie.

 

Jouw voordeel

Als je werkt als Psychiater medium care I bij Emergis maak je deel uit van een organisatie die streeft naar bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden je:

Een platte en laagdrempelige organisatie waar het gewaardeerd wordt wanneer je mee wil denken.
Uitstekende administratieve ondersteuning waardoor je je vooral bezig kunt houden met het verlenen van zorg.

 • Ams-regeling ggz.
 • Een uitstekende vergoedingsregeling voor bereikbaarheidsdienst.
 • Een eenmalige vestigingspremie van maximaal € 20.000,-.
 • Maandelijks een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag van 10% van je bruto maandsalaris over de gewerkte uren.
 • De Zeeuwse economie is sterk en omvat vele grote werkgevers. Emergis heeft goede relaties met hen en bemiddelt eventueel graag om ook voor je partner een passende werkkring in de regio te vinden.

 

Ga jij de uitdaging aan als Psychiater medium care I?

Neem voor meer informatie contact op met Linda Goense (manager klinische behandeling acuut/hoog intensief) via 06 22 69 43 39. Heb je interesse? Klik dan op 'direct solliciteren'. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Locatie: Kloetinge 
Voltijd/deeltijd: 28 - 36 uur per week 
Reageer vóór: 30 september 2020 
Reageer:

Neem voor meer informatie contact op met Linda Goense (manager klinische behandeling acuut/hoog intensief) via 06 22 69 43 39. 

 

 

 


Twitter

Nieuwsbrief

Disclaimer/Privacy