Met deze column op DeJongePsychiater geven we een kijk in de wereld van de (aankomende) jonge psychiater. Door op prikkelende manieren te kijken naar patientencontact en wetenschap proberen we (ook voor onszelf) meer houvast te krijgen op de verschillende kanten van de psychiatrie.

School Staking 4 Klimaat
Categorie: Column

Psychiatrie en planeet: klimaatverandering in de opleiding tot psychiater

De afgelopen jaren is er een toenemende interesse voor de nadelige effecten van klimaatverandering. Het is een thema dat een grote groep jongeren niet onberoerd laat en die, onder leiding van Greta Thunberg, steeds luider hun noodkreet slaakt. Inmiddels worden we ons er steeds meer van bewust dat klimaatverandering een dreigend gevaar vormt voor de gezondheid en het welbevinden van de mensheid. Door de verbranding van fossiele brandstoffen en andere (bio)industrie is er een toename van gassen in de atmosfeer van de aarde met als gevolg stijgende zeeniveaus, verzuring van oceanen en extreme weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen en bosbranden. De effecten van klimaatverandering hebben een grote invloed op lichamelijke gezondheid. Er is bijvoorbeeld een toenemende incidentie van astma en infecties, maar vergroten ook het risico op psychische klachten zoals post traumatische stress stoornissen, angst- en stemmingsstoornissen (1). Deze psychiatrische aandoeningen zijn niet alleen gerelateerd aan directe gevolgen van extreme weersomstandigheden (na een overstroming of hittegolf), maar ook hebben indirect een gevolg op de lange termijn (bij langdurige droogte en ontbossing) door migratie, schade aan infrastructuur en gemeenschappen en daarbij geassocieerde conflicten en geweld.

Delen