De NVvP vestigt graag uw aandacht op een vacature voor Voorzitter Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing.

Heeft u interesse? Zie de vacature op NVvP Ledennet voor meer informatie.