Psychiaters, Expertisecentrum Euthanasie

(Leestijd: 1 minuut)

Door de aanhoudende toename van hulpvragen gebaseerd op psychiatrische stoornissen hebben wij in alle provincies vacatures voor psychiaters (m/v). U werkt in de regio waar u woont.

Onze teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige, bezoeken patiënten thuis. U onderzoekt hulpvragen en u verleent euthanasie als aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Het expertisecentrum volgt de NVVP-richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychiatrische stoornis’.

 

 

Locatie: Ambulant 
Voltijd/deeltijd: Deeltijd: minimaal 8 en maximaal 24 uur per week 
Reageer:https://expertisecentrumeuthanasie.nl/vacatures/ambulant-arts-m-v/

 

Over ons

Expertisecentrum Euthanasie is gespecialiseerd in euthanasiezorg. Een netwerk van honderdzesenvijftig artsen en verpleegkundigen streeft naar de beste zorg voor mensen met een euthanasieverzoek: zorgvuldig en zorgzaam.

 

We ondersteunen collega-artsen bij de toetsing en uitvoering van een euthanasieverzoek en we zijn er voor patiënten die met hun verzoek niet bij hun behandelend arts terecht kunnen. Iedereen met een uitgesproken euthanasiewens, die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, heeft recht op hulp. Zoals de wet het toestaat.

 

dp2008expertisecentrumeuthanasiedepsychiaterhelepaginanov20203592 5


Twitter

Nieuwsbrief

Disclaimer/Privacy