Benno Haarman

Benno Haarman

Benno Haarman is als psychiater, onderzoeker en hoofd behandelzaken van afdeling Stemmings- en Angststoornissen verbonden aan het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMC Groningen. Zijn psychiatrie-specialisatie volgde hij aan dit centrum en zijn geneeskundeopleiding aan de Universiteit Antwerpen.


Recentelijk is hij gepromoveerd op zijn wetenschappelijk onderzoek, welke zich richt op de pathofysiologie van de bipolaire stoornis, met een nadruk op de neuroinflammatietheorie. Door middel van positron emissie tomografie en magnetische resonantie beeldvormingsonderzoeken, en monocytaire genexpressie probeert hij de kennis hierover te vergroten.


Als psychiater van de depressieafdeling is hij nauw betrokken bij de behandeling van patiënten met ernstige en complexe stemmingsproblematiek en zorgontwikkeling op dit gebied. Electroconvulsietherapie en chronotherapeutische behandelingen hebben daarbij zijn bijzondere aandacht.


Voor de Jonge Psychiater schrijft hij vooral over ontwikkelingen in de biologische psychiatrie en nieuwe behandelmogelijkheden voor stemmingsstoornissen.

De meest recente artikelen van deze auteur: