Welmoed Krudop

Welmoed is in opleiding tot psychiater in het UMC Utrecht. Daarvoor promoveerde zij bij het Alzheimercentrum VUMC (neurologie) en de afdeling ouderenpsychiatrie van GGZ In Geest op het klinische onderscheid tussen de gedragsvariant van frontotemporale dementie en primair psychiatrische stoornissen. Als post-doctoraal onderzoeker is zij nog steeds actief in dit veld, met een specifieke focus op de sociale cognitie. Daarnaast is zij aios-lid van de afdeling Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie van de NVvP, geïnteresseerd in gedragsneurologie, cognitieve neuropsychiatrie en (thuis)bioscoopbezoek.

 

De meest recente artikelen van deze auteur: