Janna de Boer

Janna de Boer

Janna de Boer is psychiater in opleiding in het UMC Utrecht en PhD student bij het UMC Groningen. Haar onderzoek gaat over het gebruik van automatische spraak- en taalanalyses bij patiënten met een psychiatrische aandoeningen. Hierbij kijkt ze bijvoorbeeld of je met taalanalyses een terugval eerder kan herkennen. Andere toepassingen zijn differentiaal diagnose, vroegdiagnostiek en responspredictie. Ze is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Psychiatrie en een van de Faces of Sciences van de KNAW (https://www.nemokennislink.nl/facesofscience/wetenschappers/janna-de-boer/).

 

 

 

 

 

De meest recente artikelen van deze auteur:
 


Twitter

Nieuwsbrief

Disclaimer/Privacy