Sid Morsink

Sid Morsink in sinds juli 2021 psychiater in het Erasmus MC en bij Antes in Rotterdam. In het Erasmus MC is hij ziekenhuispsychiater op de oncologische afdelingen en bij Antes FACT-psychiater. Hij werd opgeleid tot psychiater in het Erasmus MC. Gedurende een beleidsstage werkte hij negen maanden op het ministerie van VWS mee aan de invoering van de Wvggz. Hij heeft speciale interesse in beleid en recht binnen de psychiatrie. In zijn klinisch werk houdt hij zich ook graag bezig met psychotherapie. Naast zijn werk als psychiater is hij politiek actief in Rotterdam.

 

 

 

 

De meest recente artikelen van deze auteur: