Geneesheer-directeur/Psychiater, Zuyderland MC

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Bent u de Geneesheer-directeur/Psychiater die we zoeken?
Vanwege de aankomende pensionering van een van onze twee Geneesheer-directeuren zoeken we een bevlogen psychiater met affiniteit voor het ethisch-juridisch denken in patiëntenzorg en beleidsontwikkeling betreffende kwaliteit van zorg. U combineert deze functie van 16 uur met patiëntgebonden werkzaamheden als psychiater (K&J, volwassenen of ouderen).

Wat gaat u doen?
Bij Zuyderland Medisch Centrum, RVE Geestelijke Gezondheidszorg, werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. We streven daarbij excellente en nabije zorg na, in gedeelde besluitvorming en uitgevoerd met bevlogenheid en betrokkenheid vanuit een ziekenhuisomgeving met een sterke worteling in de wijk en buurt. We hebben als organisatie de unieke omstandigheid dat we als GGz onderdeel zijn van het topklinisch Zuyderland Medisch Centrum. Deze kruisbestuiving biedt een schat aan kennis, kunde en ervaring met een grote meerwaarde en is onder meer vorm gegeven in de verschillende afdelingen die binnen de ziekenhuisomgeving consultatie, zorg en behandeling bieden voor mensen wier leven wordt ontregeld door een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Acute zorg en het doen van crisisbeoordelingen behoren nadrukkelijk tot onze expertise. Onze GGz-zorg leveren we op diverse locaties en wordt zowel klinisch als ambulant geboden. Daarnaast zijn we een erkend opleidingsinstituut voor onder meer psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, psychotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en huisartsen.
Als Geneesheer-directeur voert u, samen met uw collega en ondersteund vanuit een goed geoutilleerd bureau GD, alle wettelijke taken uit die voortvloeien uit de Wet Verplichte GGz. Vanuit integriteit en verantwoordelijkheid voelt u zich geroepen om de meervoudig partijdige rol van Geneesheer-directeur op u te nemen en waar te maken, vanzelfsprekend met een prevalerend patiëntenbelang. U bekleedt hierbij een onafhankelijke, eigenstandige positie.

U ontwikkelt en onderhoudt voor een doelmatige en efficiënte uitvoering van uw taken zowel interne als externe relaties in de regio met intern onder meer cliëntenraad, MSB, de verschillende specialistengroepen en extern gemeenten, Openbaar Ministerie en collega GGz-aanbieders.
U overlegt regelmatig met het RVE-management en de Raad van Bestuur en adviseert hen gevraagd en ongevraagd vanuit eerdergenoemde positie.

Met de Bestuursraad deelt u een verantwoordelijkheid voor (het toezicht op) de algemene kwaliteit van zowel de vrijwillige als verplichte zorg binnen de GGz organisatie waarbij u primair afstemt met het duaal management van de RVE GGz. Medisch manager en bedrijfsvoerend manager vormen samen het dagelijkse management van de RVE GGz.

Ten aanzien van uw functie als psychiater horen we graag uw voorkeuren en wensen, om zodoende tot een voor u boeiende en werkbare combinatie van functies te komen.

Wat bieden wij?

  • Voor de taken van Geneesheer-directeur zijn 16 uur beschikbaar. Dit is in overleg aan te vullen met patiëntgebonden werkzaamheden als psychiater tot een vol- of deeltijds dienstverband.
  • De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan met Zuyderland Medisch Centrum. Daar bent u lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB).
  • Salariëring vindt plaats conform de Cao GGz, medisch specialistenregeling. Voor de taken van Geneesheer-directeur ontvangt u een toeslag. Ook voor het participeren in de dienstenstructuur binnen Zuyderland GGz wordt momenteel, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, een toeslag geboden.

Interesse?
Inlichtingen zijn telefonisch in te winnen bij de heer G. Geeraerts psychiater en medisch manager of de heer N.A.M. Heesbeen – de Hoen, psychiater en Geneesheer-directeur, via telefoonnummer 088-4595357 (managementsecretariaat GGz).
Verdere informatie over deze vacature en de wijze van solliciteren kunt u vinden op onze website.

Over Zuyderland GGz
Op de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan cliënten in alle leeftijdsgroepen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. GGz biedt zorg op alle locaties van Zuyderland. De vorm van zorg kan echter per locatie verschillen.

Wij zijn gevestigd op de locatie Sittard-Geleen, Brunssum, Heerlen en Kerkrade. Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg geleverd.


Twitter

Nieuwsbrief

Disclaimer/Privacy