Joeri Tijdink

Joeri Tijdink

Joeri Tijdink is sinds 2012 psychiater. Hij werd opgeleid (2007-2012) in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en volgde een keuzejaar aan het Centrum voor Psychotherapie en persoonlijkheidsstoornissen in Amsterdam. In zijn laatste jaar van zijn opleiding startte hij met zijn promotieonderzoek naar publicatiecultuur in de medisch-academische wereld aan het VUmc. Dit hoopt hij in 2015 af te ronden. Zijn interesse gebieden zijn psychotherapie, persoonlijkheidsstoornissen, ziekenhuispsychiatrie, de beperkingen en ‘flaws’ van wetenschap(sbeoefening) en onderwijs. Daarnaast schrijft Joeri elke 2 maanden een column op de site.

De meest recente artikelen van deze auteur: