Joeri Tijdink

Joeri Tijdink is sinds 2012 psychiater. Hij werd opgeleid (2007-2012) in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en volgde een keuzejaar aan het Centrum voor Psychotherapie in Amsterdam. Naast zijn opleiding promoveerde Joeri in 2016 met zijn proefschrift Publish & Perish; research on research and researchers. Hij werkte als psychiater in Tergooi, Alkmaar, Amsterdam en Hamilton, Nieuw Zeeland. Tevens is hij onderzoeker op de afdeling filosofie van de VU in Amsterdam waar hij betrokken is bij diverse onderzoeksprojecten die de betrouwbaarheid van wetenschap onderzoeken en de invloed van het menselijk tekort op wetenschappelijke resultaten. Zijn interesse gaan uit naar ziekenhuispsychiatrie, het imago en de bevlogenheid van psychiaters, menselijke tekortkomingen & geluk, de identiteit en de opleiding van goede psychiaters.

De meest recente artikelen van deze auteur: