Thomas Pattyn

Thomas Pattyn is afgestudeerd als psychiater aan de Universiteit van Antwerpen en is werkzaam te UPC KULeuven in de crisiscluster. Momenteel rondt hij zijn dubbeldoctoraatsonderzoek, de identificatie en karakterisatie van paniekstoornis subtypes, af aan de Universiteit van Antwerpen en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Vanaf de start van zijn opleiding is hij actief betrokken geweest bij de Vlaamse Vereniging voor Assistenten Psychiatrie (voorzitter van 2013 tot en met 2015); als bestuurslid van de VVP (Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie) en van 2013 tot 2016 in de Belgische Beroepsvereniging van Psychiatrie. Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar de affectieve stoornissen, het profiel en de opleiding tot psychiater en allerlei beleidsaspecten in het brede veld van geestelijke gezondheid. Vanaf 2015 tot begin 2021 nam hij de functie van hoofdredacteur waar in De Jonge Psychiater.

 

De meest recente artikelen van deze auteur: