Gideon Van Gelder

Gideon van Gelder is psychiater in opleiding bij het UMC Utrecht. Voor zijn onderzoek houdt hij zich bezig met de neurobiologie van schizofrenie en bipolaire stoornis, bekeken in hersenweefsel verkregen uit geinduceerde stamcellen (iPSC). Verder gaat zijn interesse uit naar ziekenhuispsychiatrie, in het bijzonder waar het de combinatie van acute somatiek en psychiatrie betreft. Naast zijn werk als arts is hij actief als jazzmusicus, woonde voor zijn studie jazzpiano enkele jaren in New York en bracht meerdere albums uit.

 

De meest recente artikelen van deze auteur: