Jeroen van Waarde

Jeroen van Waarde is vrijgevestigd psychiater in Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem en gepromoveerd in 2013 op determinanten van prikkeldrempels in elektroconvulsietherapie (ECT). Naast een eigen praktijk als psychiater in een algemeen ziekenhuis is hij opleider psychiatrie en doet hij o.a. onderzoek naar neuroimaging bij ECT patiënten.

 

De meest recente artikelen van deze auteur: