Martijn van Noorden

Martijn van Noorden is psychiater in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is opgeleid in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. In het LUMC werkt hij in de kliniek en MPU waar hij zich voornamelijk bezighoudt met de behandeling van patiënten met therapieresistente stemmingsstoornissen en somatische comorbiditeit. Hij is gepromoveerd op predictie-onderzoek met data verkregen uit Routine Outcome Monitoring. Verder is hij onder andere geïnteresseerd in de effecten van party-drugs, in het bijzonder het GHB-onthoudingssyndroom.

 

De meest recente artikelen van deze auteur: