Jeroen Steenmeijer

Jeroen Steenmeijer is kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule in Amsterdam. Hij werkt daar op de acute opname afdeling voor jongeren (Panama) en is een van de twee psychiaters in het IBT-J team (intensieve behandeling thuis voor jeugd). Hij is namens de Bascule lid van de landelijke dwang en drang commissie van het Expertisenetwerk kinder en jeugdpsychiatrie. Mede vanuit deze rol is hij actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de HIC methodiek voor jongeren. In 2017 verscheen hierdoor onder andere het HIC-J visie en ervaringsdocument. Sinds 2015 is hij de penningmeester van de Jonge Psychiater. 

 

De meest recente artikelen van deze auteur: