Psychiater Persoonlijkheidsproblematiek, Reinier van Arkel (Den Bosch)

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Waar je gaat werken:

Je bent verantwoordelijk voor de behandelingen, diagnostiek en indicatiestelling binnen team “persoonlijkheidsproblematiek”. Team Persoonlijkheidsproblematiek bestaat uit ongeveer dertig behandelaren met onder andere psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen C, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, sociotherapeuten en vaktherapeuten.

De polikliniek persoonlijkheidsproblematiek volwassenen maakt onderdeel uit van de eenheid Reinier+. We bieden o.a. specialistische behandelingen zowel openleggend en veranderingsgericht als ook meer vaardigheidsgericht. Naast psychotherapie in groepsverband of individueel zijn er ook steunende en structurerende behandelvormen. Er worden trainingsgerichte modules op emotieregulatie geboden als ook een activerende Running Therapy. Farmacotherapie vormt een belangrijk en soms aanvullend onderdeel van de behandeling. Binnen het groepsaanbod zijn er verschillende ambulante en deeltijdgroepen. Creatieve therapie en Psychomotore therapie worden binnen deze deeltijdbehandeling aangeboden maar worden ook op individuele basis vormgegeven. Verder worden er verschillende traumagerichte behandelingen uitgevoerd in het team. Kleinere diagnostische onderzoeken kunnen worden opgepakt door het team, maar er is ook een nauwe samenwerking met team psychodiagnostiek voor persoonlijkheidsonderzoek.

Wat je doet:

Als psychiater ben jij voor ons een zeer belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van de organisatie. Je ziet cliënten voor behandeling, voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostische conclusies bij de behandelplanbespreking in. Naast je eigen behandelingen ben je ook regiebehandelaar van behandelingen uitgevoerd door collega’s. Je denkt mee over het ontwikkelen van de zorg binnen team persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast leid je artsen op tot psychiater. Verder participeer je op het gebied van intake en indicatiestelling.

Wat bieden we je:

Naast dat we arbeidsvoorwaarden conform AMS Geestelijke Gezondheidszorg bieden, staat bij ons vooral je ontwikkeling (zowel persoonlijk als vakinhoudelijk) centraal. Om dit te borgen kennen we het: Fellow en partnership. Reinier van Arkel investeert graag in –beginnende en meer ervaren– psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in onze optiek bij aan de kwaliteit van onze cliëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship: Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als ‘buddy’. We bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership: Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of voor wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Meer weten en solliciteren:

Meer weten: Verzoeken om extra informatie of inhoudelijke vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor contact op met Trudy van Raaij (Manager Zorg), bereikbaar op telefoonnummer: 06-20048969.

Solliciteren: Interesse?! We zien je sollicitatie graag tegemoet via “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de website van Reinier van Arkel!

 

Over ons

Zoek jij een interessante werkomgeving en een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan? Kom dan eens praten met ons. Als oudste ggz-instelling van Nederland hebben we een interessant verleden met een duidelijke visie op de ggz van de toekomst.


Twitter

Nieuwsbrief

Disclaimer/Privacy