Nieuwe leden Commissie Kwaliteitszorg (CKZ)

De CKZ is de strategische adviescommissie die het NVvP bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over thema’s die raken aan kwaliteit van zorg. De CKZ bestaat op dit moment uit 4 leden, waaronder de voorzitter (Bert van Hemert), een ervaringsdeskundige en een AIOS-lid. De CKZ wil graag groeien tot een commissie van 6 tot 7 leden. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

 

Met welke onderwerpen houdt de CKZ zich bezig?

Een belangrijke taak van de CKZ is het adviseren van het NVvP bestuur over autorisatie van interne en externe richtlijnen, generieke modules en zorgstandaarden. Ook is de commissie betrokken bij de voorbereidingen van de richtlijnen en zorgstandaarden, die vanuit de NVvP zelf en vanuit Akwa GGZ worden opgesteld.

 

Op het gebied van kwaliteit van zorg zijn er naast richtlijnen nog veel meer ontwikkelingen. De commissie denkt onder andere actief mee over de uitvoering van het brede onderwerp kwaliteitstransparantie in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) namens de NVvP. Samen met andere partijen uit het veld wordt gewerkt aan doelen rondom thema’s als leren & verbeteren (lerende netwerken), inkoop en verantwoording, shared decision making/patiëntinspraak. Andere voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen bij de CKZ zijn het Landelijk Kwaliteitsstatuut, zinnige zorgtrajecten van Zorginstituut Nederland en kwaliteitsontwikkelingen bij Akwa ggz. Vanuit de Federatie Medisch Specialisten en het Zorginstituut Nederland komen ook diverse vragen op ons af over kwaliteitsverbetering, nieuwe kwaliteitsinstrumenten, uitkomstgerichte zorg en samen beslissen.

 

Het is boeiend en belangrijk om in een vroeg stadium geïnformeerd te worden of te kunnen meedenken over belangrijke ontwikkelingen die alle collega’s (zullen) aangaan. En dan is het mooi om te merken hoe discussies die we in de commissie hebben ook hun weerslag kunnen hebben op die ontwikkelingen. Dat maakt het lidmaatschap van de CKZ zo interessant.

 

Bent u geïnteresseerd in hoe we als vereniging goed kwaliteitsbeleid kunnen voeren en de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren? Wilt u een duidelijke stem hebben in onze kwaliteit van zorg en hoe we die met zijn allen vorm geven, dan vragen wij u te solliciteren als lid van de Commissie Kwaliteitszorg (CKZ) van de NVvP.

 

Taken en tijdsinvestering

Leden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar en kunnen zich eenmaal herkiesbaar stellen. De CKZ vergadert een aantal keer per jaar, meestal digitaal of anders bij de Domus Medica in Utrecht. De leden beoordelen bij toerbeurt de voorgelegde stukken als voorbereiding op de vergaderingen. Er is geregeld wel leeswerk, Buiten de vergaderingen om nemen leden soms deel aan een bijeenkomst op het gebied van kwaliteit van zorg (zoals de Kwaliteitsraad Akwa GGZ, overleggen FMS over richtlijnontwikkeling, samen beslissen, Raad Kwaliteit FMS, overleggen met zorg instituut, zorgverzekeraars). Naast aanwezigheid en participatie in de vergaderingen van de CKZ, worden ook per mail soms vragen voorgelegd rond kwaliteit van zorg. De commissie wordt in haar beleidsontwikkeling ondersteund door een beleidsadviseur van het bureau van de vereniging.

 

Profiel

We zijn op zoek naar nieuwe leden die een aantoonbare belangstelling en ervaring hebben op het terrein van kwaliteitsbeleid, die daar op een enthousiaste en motiverende wijze vorm aan willen geven en die uiteindelijk de individuele praktisch werkzame psychiater willen ondersteunen in de voortdurende ambitie om zijn of haar werk te verbeteren. Je vindt het interessant om je in beleidsstukken en richtlijnen te verdiepen. Het lidmaatschap van de commissie biedt een leuke en leerzame uitdaging als je geïnteresseerd bent in het bredere perspectief en kwaliteit.

 

Procedure

Geïnteresseerd? Herkent u zich in bovenstaand profiel? U kunt uw CV met motivatie tot 18 augustus richten aan:

NVvP o.v.v. Functie lid CKZ
Postbus 20062, 3502 LB Utrecht
E-mail: [email protected]

 

Bij vragen geven wij graag aanvullende informatie. U kunt telefonisch contact opnemen met het secretariaat – 030 – 899 3139. Zij verbinden u door met de voorzitter, Bert van Hemert, die uw vragen graag beantwoordt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Meer vacatures
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!