Psychiater HIC-Jeugd, Herlaarhof (Vught)

Locatie: Vught
Voltijd/deeltijd: In overleg
Reageer: Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor contact op met Frank Vermeij (Manager Zorg HIC-J), bereikbaar via: 06-22348225 of met: Paul van Manen (Recruiter Herlaarhof), bereikbaar via: 06-20631295. Of solliciteer direct.

 

Waar je gaat werken

De HIC-Jeugdafdeling is de gesloten opnameafdeling van Herlaarhof, bestemd voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. HIC staat voor High Intensive Care. Binnen de HIC-J wordt jongeren en hun gezin kortdurende, intensieve behandeling aangeboden. Bij deze gezinnen is er sprake van een psychiatrische crisis, waarbij ambulante of poliklinische hulpverlening i ontoereikend is gebleken. Naast crisisopnames vinden er binnen de HIC-J ook opnames plaats als gastplaatsing voor andere instellingen of in het kader van second opinion. Opname op de HIC-J-afdeling vindt zowel plaats binnen een vrijwillig als een gedwongen kader, zoals beschreven in de wet Verplichte GGZ.

De HIC-Jeugd-afdeling is gericht op jongeren (12-18 jaar) met ernstige psychiatrische problematiek die dringend hulp nodig hebben. Uitgangspunt van het HIC-gedachtegoed is dat de opname van een jeugdige wordt gezien als een korte onderbreking; een intermezzo. Tijdens dit intermezzo wordt er samen met de jongere en zijn systeem op zoek gegaan naar hoe we kunnen begrijpen dat de crisis ontstaan is en richten we ons op herstel van relaties tussen de gezinsleden en binnen de andere belangrijke contexten.

Ook wordt er aandacht besteed aan het herstel van gezag en het stelling nemen tegen schadelijk gedrag. Hiervoor gebruiken we de uitgangspunten van Verbindend Gezag en de methodische interventie Geweldloos Verzet. Volgens ons zijn een gastvrije omgeving en transparante communicatie hierbij onmisbaar. Het belangrijkste doel dat nagestreefd wordt, is dat de jongere zo snel mogelijk weer in de eigen omgeving kan deelnemen aan het maatschappelijke leven.

Wat doet de HIC-Jeugd precies?

In een korte tijd (meestal 1 à 2 weken) gaan wij met jongeren en hun systeem intensief aan de slag om gezamenlijk te onderzoeken wat er nodig is voor de jongere om weer naar huis te gaan, met waar nodig ambulante ondersteuning. De interventies op de afdeling zijn erop gericht om handreikingen te doen die aan het doel om weer thuis te kunnen wonen bijdragen. Omdat er vaak ook sprake is van een systemische crisis, betrekken we het systeem intensief. Er bestaat de mogelijkheid tot rooming-in waarbij (een van de) ouders mee opgenomen worden op de afdeling. Doel is hierbij om zowel beter zicht te krijgen op de interactie tussen de ouders en de jongere, als hen te ondersteunen bij het vinden van een manier om disfunctionele interacties om te zetten naar helpende interacties. Hierbij wordt onder andere gewerkt met modelling/voordoen. Ook dragen de observaties tijdens de opname bij aan het verhelderen van het diagnostisch beeld en het komen tot een advies voor vervolgbehandeling.

Hoe doen we dat?

Naast dat de jongeren op de afdeling meedraaien in een gestructureerd dagprogramma waarbij activiteiten en ontspanning worden afgewisseld, gaan jongeren en hun systeem op de afdeling aan de slag met individuele doelen. Middelen om deze doelen te bereiken zijn:

  • Psycho-educatie;
  • Opstellen van een signaleringsplan en een genogram;
  • Individuele gesprekken met de sociotherapeuten;
  • Ouder-mentorgesprekken;
  • Gesprekken met de systeemtherapeut;
  • Rooming-in;
  • Medicatie;
  • Psychiatrisch onderzoek;
  • Wekelijkse evaluatiegesprekken;
  • Oefenmomenten op de afdeling en thuis.

De HIC-J maakt onderdeel uit van Herlaarhof – Kinder & Jeugdpsychiatrie.

Herlaarhof, centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie

Herlaarhof is het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek, met 2de en 3de lijns zorg in 120 gemeenten in heel Brabant en vestigingen in Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Met een snel toegankelijke specialistische diagnostiek en behandeling wordt ingezet op optimaal herstel en participatie van het kind. Behandeling, zowel klinisch als ambulant, richt zich op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechting, persoonlijkheidsstoornissen, infant mental health en licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problemen. Herlaarhof heeft een opleiding voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gekoppeld aan de Aopleiding van Reinier van Arkel.

Wat jij doet

Als psychiater werk je in een multidisciplinair team bestaande uit onder andere een psychiater, een A(N)IOS, een systeemtherapeut en sociotherapeuten. Je bent regiehandelaar en verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg die er op de afdeling geboden wordt. Je leidt opnamegesprekken en zorgafstemmingsgesprekken. Ook voer je psychiatrische onderzoeken uit. Tijdens de opname onderhoud je contact met de verwijzers om hen goed te informeren over de voortgang van de behandeling en voor te sorteren op passende vervolgzorg. Daarnaast blijf je in contact met de andere HIC-J-afdelingen in het land en denk je met collega’s binnen en buiten de organisatie mee of het behandelaanbod van de HICJ geïndiceerd of passend is. Verder werk je samen met je collega’s van de poliklinieken en de andere klinische afdelingen om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Wat vragen wij?

We zoeken een ondernemende, flexibele en collegiale Kinder- & Jeugdpsychiater die ons team komt versterken! Je bent cliënt- en resultaatgericht. Qua karakter heb je bij voorkeur een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werk en leerklimaat (waaronder het geven van supervisie aan de A(NI)OS). Je floreert onder hoge druk en bent in staat om in dynamische krachtenvelden de doelmatigheid van de opnames te bewaken. Verder durf je risico’s te nemen als dit in het belang is van het herstel van de jongere. Herken jij jezelf in deze karakterschets, dan gaan we graag met je in gesprek! Samen stellen we in overleg een passend takenpakket samen.

Wat kunnen wij je bieden?

Waarom wil jij werken als psychiater bij Herlaarhof?

Herlaarhof/Reinier van Arkel biedt naast een uitdagende, veeleisende werkomgeving ook volop kansen om te werken aan je ontwikkeling! Hiervoor kennen we voor psychiaters onder meer ons: Fellow & Partnership!

Fellow en partnership

Reinier van Arkel investeert in – beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Omdat we erin geloven dat deze investeringen bijdragen aan het werkplezier van onze psychiaters en de kwaliteit van onze cliëntenzorg. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren psychiaters een partnership.

Fellowship

Het fellowship is gericht op psychiaters in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het (verder) ontwikkelen van medisch leiderschap en de (nadere) kennismaking met de organisatie. Voor een groep jonge psychiaters organiseren we kennissessies (onder andere een uitgebreide cursus beleidspsychiatrie), ontmoetingen met de Raad van Bestuur en directies van de zorgeenheden, meeloopdagen en supervisie. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert als persoonlijk mentor. We bieden het fellowship aan jonge psychiaters die minimaal drie jaar bij ons in dienst willen treden.

Partnership

Voor psychiaters met meer werkervaring is er het partnership. De invulling hiervan bepalen we graag samen met jou. Inhoudelijk kan er voor een eigen accent worden gekozen dat aansluit bij de ambities van Reinier van Arkel. Te denken valt bijvoorbeeld aan verdieping of wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied of het behalen van een aantekening als psychotherapeut of opleider. Het partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Naar de vacature

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Meer vacatures
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!