Artikelselectie Zomer 2019

Artikelselectie

Daar is ie weer! De seizoenale artikelselectie om de meest in het oog springende wetenschappelijk-psychiatrische publicaties van Zomer 2019 in sneltreinvaart met jullie door te nemen. Bij deze de selectie met interessante artikelen die in deze periode uitkwamen met een globale beschrijving en een link naar het artikel zelf. Wil je de maandelijkse artikelselectie per e-mail krijgen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Heb je een suggestie voor een artikel, lees je iets interessants in de krant, via een app of op je tablet, e-mail ons dan zodat wij het artikel op kunnen nemen in onze lijst! Veel leesplezier.

 

In patiënten die opgenomen waren voor een manie (N=5 duizend), bleek combinatietherapie geassocieerd met minder kans op terugval t.o.v. monotherapie met lithium: vooral lithium + valproinezuur + quetiapine en lithium + valproinezuur + olanzapine bleken effectief, terwijl monotherapie met antipsychotica geassocieerd was met een hoger risico op terugval (European Neuropsychopharmacology).

De grootste genetische studie in patiënten met anorexia nervosa (met DJP-bijdrage) vond 8 significante loci en toonde aan dat genetische correlaties met vooral OCS en metabole kenmerken sterk zijn (N=70 000; Nature Genetics).

 

In patiënten met psychotische depressie bleek het stoppen van olanzapine bij continuering van sertraline geassocieerd met bijna drie keer zoveel kans op terugval in vergelijking met sertraline + olanzapine gedurende in de loop van 36 weken behandeling (N=126; JAMA).

In populatiecohorten in de VS en Denemarken blijkt luchtvervuiling vooral met bipolaire stoornis geassocieerd, waarbij de auteurs neuroinflammatie als mechanisme hypothetiseren (N=152 miljoen individuen; PLoS Biology; Open access).

Werkloosheid, jonge leeftijd en een diagnose van schizofreniforme stoornis blijken geassocieerd met gewichtstoename door amisulpride, laat een studie met DJP-bijdrage zien (N=305 patiënten met een eerste psychose; Acta Psychiatrica Scandinavica, Open access)

 

Een opiniestuk met DJP-bijdrage doet een voorstel voor primaire, secundaire en tertiaire preventie van infanticide in vrouwen met een postpartumpsychose (JAMA Psychiatry).

Een meta-analyse vond een psychose-incidentieverhoging van 1.4 in vluchtelingen t.o.v. andere migranten en van 2.4 t.o.v. de lokale bevolking (N=een half miljoen vluchtelingen; JAMA Psychiatry)

Een Mendeliaanse randomisatiestudie met DJP-bijdrage vond een causaal verband van dyslipidemie op schizofrenie, hetgeen zou kunnen betekenen dat dyslipidemie los van medicatie betrokken is bij het ontstaan van schizofrenie (N=meer dan 100 duizend patiënten en gezonde controles; International Journal of Epidemiology).

 

 

Ook uit observationele studies blijkt dat clozapine met een NNT van 12-40 effectiever is dan andere atypische antipsychotica (N= 100 duizend; JAMA Psychiatry).

Een Mendeliaanse randomisatiestudie met DJP-bijdrage vond bewijs voor een causaal verband van rookgedrag op bipolaire stoornis (N=honderd duizenden; Br J of Psychiatry).

Een intrathecaal toegediend antisense oligonucleotide tegen huntingtine was veilig en reduceerde huntingtine in de liquor (N=34 patiënten met de ziekte van Huntington; NEJM).

 

SAGE-217, een modulator van het GABA-systeem, bleek beduidend effectiever dan placebo in de behandeling van depressieve stoornis (N=89; NEJM).

De kans op korte termijn (gemiddeld 6 weken) ernstige bijwerkingen bij gebruik van antipsychotica is bijna 2%; vooral bij ouderen is de kans hierop relatief groot, bewijst een meta-analyse (N=100 duizend: Lancet Psychiatry).

Op ‘core’ depressieve verschijnselen blijken SSRI’s even effectief in ernstige als minder ernstige depressieve stoornis, bewijst een meta-analyse (N=8000; Lancet Psychiatry).

 

In patiënten met zowel als zonder voorgeschiedenis van psychose blijkt methylfenidaat niet geassocieerd met psychotische belevingen (N=24000 Zweedse gebruikers van methylfenidaat onderzocht binnen een nationaal registratiesysteem; Lancet Psychiatry).

Een meta-analyse concludeert dat de meest prevalente comorbide aandoeningen bij autisme ADHD (28%) en angststoornissen (20%) zijn (N=96 studies, Lancet Psychiatry).

Een placebo-gecontroleerde trial in huisartenpraktijken vond dat sertraline vooral effectief is in verbeteren van angstklachten en kwaliteit van leven, onafhankelijk van ernst; het effect op depressieve verschijnselen was pas na 12 weken waarneembaar (N=655 patiënten met depressie; Lancet Psychiatry).

 

In patiënten met cocaine-abusus die aan een mindfulnessprogramma tegen terugval meededen, bleek een enkele dosis ketamine beduidend minder terugval en craving te geven dan een enkele gift midazolam (N=55; American Journal of Psychiatry).

Tien jaar na een eerste psychotische episode vindt vooral achteruitgang in geheugenfuncties plaats, niet zozeer in informatiesnelheidverwerking (die al laag is op baseline; N=100 patiënten met psychose en 100 controles; American Journal of Psychiatry).

In een meta-analyse bleken clozapine en amisulpride, gevolgd door olanzapine en risperidon, het effectiefst in het behandelen van psychotische verschijnselen in schizofreniepatiënten met meerdere psychotische episodes (N=meer dan 50 duizend; The Lancet).

 

 

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!