Internationaal toponderzoek

In de rubriek internationaal toponderzoek refereren maandelijks 2 redacteuren van de Jonge Psychiater een belangrijke publicatie die recent is verschenen in de belangrijkste internationale tijdschriften op het gebied van de psychiatrie. Dit artkel verscheen eerder in het Tijdschrift voor Psychiatrie en nu op dejongepsychiater.nl.

Deze maand wordt de rubriek verzorgd door Gerben van de Kraats en Kris Goethals. De titel is Vroege interventies voorkómen psychiatrische stoornissen en criminaliteit op volwassen leeftijd (link) en het artikel volgt hieronder.

Waarom dit onderzoek?

Herhaaldelijk onderzoek toont dat kinderen met ernstige gedragsstoornissen een hoog risico lopen op een antisociale persoonlijkheidsstoornis, internaliserende psychiatrische stoornissen, middelenmisbruik en criminaliteit. Hoewel verschillende interventies antisociaal gedrag tijdelijk kunnen terugdringen, is onvoldoende onderzocht of interventies bij schoolgaande kinderen psychiatrische problemen op latere leeftijd voorkómen.

Onderzoeksvraag

Draagt vroege psychosociale interventie in de vorm van o.a. trainingen in sociale vaardigheden, ouderschapstrainingen, peer-coaching en psycho-educatie, bij aan de preventie van psychiatrische stoornissen en criminaliteit op jongvolwassen leeftijd?

Hoe werd dit onderzocht?

Dodge e.a. (2015) screenden 9594 basisschoolkinderen en identificeerden 979 kinderen met een gedragsstoornis, van wie er 891 (91%) werden geïncludeerd. Zij werden gerandomiseerd naar een tien jaar durende interventie- (n = 445) of controleconditie (n = 446). Bij 80% van de interventiegroep lukte het de interventie tot op de middelbare school te continueren. Op 25-jarige leeftijd vond bij 817 (92%) analyse plaats en werd de interventiegroep vergeleken met de controlegroep op de uitkomstmaten psychiatrische stoornissen, middelenmisbruik, criminaliteit en welzijn.

Resultaten

Van de geïncludeerden had op 25-jarige leeftijd 59% in de interventiegroep ten minste één psychiatrische stoornis, tegenover 69% in de controlegroep (or: 0,59; 95%-bi: 0,43-0,81; nnt = 8). De prevalentie van middelenmisbruik, externaliserende en internaliserende problemen was in de interventiegroep significant lager. Dit gold ook voor de scores voor delictgedrag.

Praktische consequenties

Deze studie bewijst dat psychosociale interventies bij kinderen met ernstige gedragsstoornissen effectief zijn om psychiatrische stoornissen en criminaliteit op volwassen leeftijd te voorkomen. Dergelijke interventies moeten volgens de auteurs worden gecontinueerd tot de volwassenheid. Antwoord op de vraag of deze inspanning ook kosteneffectief is, geven zij echter niet.

Literatuur

Dodge KA, Bierman KL, Cole JD, Greenberg MT, Lochman JE, McMahon RJ, e.a. Impact of early intervention on psychopathology, crime, and well-being at age 25. Am J Psychiatry 2015; 172: 59-70.

 

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!