De Psychiater-Thermometer II (2023): Het rapport

Nadat De Jonge Psychiater in 2019 de temperatuur van onze beroepsgroep (psychiaters en artsen in opleiding tot psychiater) heeft gemeten, hebben we in 2023 opnieuw gepeild hoe het met de psychiater (in opleiding) gaat. Meer dan 900 psychiaters (i.o.) uit Nederland (757) en België (199) deden mee. Ook anno 2024 staat de psychiater nog altijd voor vele uitdagingen. De psychiatrie is veelvuldig in het nieuws (denk aan het debat over euthanasie bij psychisch lijden, de toename van mentale klachten onder jongeren en de bredere maatschappelijke discussie over of en waarom het aantal mensen met psychiatrische diagnoses toeneemt). Ook de lange wachtlijsten drukken op het gemoed van psychiaters, en er heerst onvrede over hoe de zorg op dit moment is georganiseerd (bijvoorbeeld de administratieve lasten en de dienstenbelasting). 

 

Toch blijkt uit de beschrijvende resultaten van de grootschalig uitgezette vragenlijst van De Jonge Psychiater, om meer zicht te krijgen op de mentale gezondheid van psychiaters (o.a. stress, (werk)geluk en tevredenheid) dat psychiaters (i.o.) gelukkig zijn en bijzonder tevreden over hun leven. Dat komt overeen met de trots, bevlogenheid en passie die psychiaters, net als in 2019, nog altijd blijken te ervaren over hun vak, en uit hoeveel energie psychiaters krijgen van patiëntencontact. Tegelijkertijd valt op dat de ervaren stress hoger is in vergelijking met referentiegetallen uit de algemene bevolking, en dat de ervaren emotionele uitputting (bijv. het gevoel aan het eind van je Latijn te zijn) relatief hoog is. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat dit, zeker op de langere termijn, een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van zorg. Het is dan ook zaak om verder te onderzoeken of dit kan worden verminderd op de werkvloer, door het verbeteren van de werkomstandigheden door werkgevers of andere organisaties. Een belangrijke factor die bij lijkt te dragen aan de stress die psychiaters ervaren, is hoe de zorg in de psychiatrie op dit moment is georganiseerd (zo vindt 75% dat die te gefragmenteerd is geraakt). Psychiaters geven aan dat zij bereid zijn een actieve rol te spelen in de GGz: zij willen niet toekijken vanaf de zijlijn. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor de psychiater als medisch specialist, om de zorg inhoudelijk vorm te geven. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat stress wordt verlaagd, zodat psychiaters met nog meer energie kunnen functioneren in hun vak.

 

Benieuwd naar alle cijfers? Lees vooral het volledige rapport: link. Tevens is het belangrijk om te vermelden dat we in dit rapport vooral beschrijvend van aard zijn en voornamelijk het voorkomen van bepaalde symptomen beschrijven. Analyses naar eventuele relaties tussen variabelen zullen in toekomstige wetenschappelijke publicaties worden beschreven. 

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!