Septembernummer Tijdschrift voor Psychiatrie

In het septembernummer van Tijdschrift voor Psychiatrie zijn ook diverse stukken door DJP-redacteuren geschreven: Ilse Graat en Welmoed Krudop schreven in de rubriek ‘Psychiatrie van de Toekomst‘ over het gebruik van een enkele dosis psilocybine voor therapieresistente depressie, Koen Bolhuis bespreekt Nederlands-Vlaams toponderzoek naar intergenerationele kwetbaasheid voor trauma en psychotische ervaringen, en Louise Smallenburg en Lilian Kuipers schreven een referaat over sekseverschillen in de relatie tussen middelengebruik en delictgedrag.

 

Publiceren over observationeel onderzoek

Observationele studies (open cohort- en dossieronderzoeken) worden steeds meer van belang geacht om bruikbare kennis voor de praktijk te vergaren. In een redactioneel geeft de hoofdredactie een checklist met kwaliteitscriteria voor dergelijke studies. ([email protected]).

 

Hoe kunnen we de prevalentie van depressie verminderen?

Hoewel meer behandeld wordt, is de prevalentie van depressie niet afgenomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met overschatting van de effectiviteit van behandelingen en met het in de praktijk niet realiseren van de effectiviteit uit onderzoek. Ook lijken behandelingen te weinig gericht op recidiverende en chronische depressies ([email protected]). In een begeleidend commentaar pleiten auteurs voor meer preventie van depressie ([email protected]).

 

Slaapproblemen in Groninger aardbevingsgebied

Doordat de ernstigste bevingen plaatsvinden na zonsondergang is invloed op het slaapgedrag waarschijnlijk. De ggz zou hierbij een rol kunnen spelen  met onderzoek naar en behandeling van slaapklachten ([email protected]).

 

Nederlandse behandeling effectief bij persoonlijkheidsstoornissen

De in Nederland ontwikkelde ‘Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders’ (GIT-PD) is een pragmatische behandeling die in onderzoek de symptomen en het persoonlijkheidsfunctioneren net zoveel verbeterde als specialistische behandelvormen ([email protected]).

 

Spoorsuïcide en de aanwezigheid van psychiatrische ziekenhuizen

Het risico op spoorsuïcide leek groter naarmate de afstand van het ziekenhuis tot het spoor kleiner wordt en patiënten opgenomen zijn. Het kan helpen als spoorwegbeheerders en psychiatrische ziekenhuizen hierin meer samenwerking zoeken ([email protected]).

 

Verder vindt u in dit nummer:

  • Wetenschapsnieuws over suïcidaliteit.
  • Onderzoek naar rol van zingeving bij gesprekken over suïcide.
  • Onderzoek naar visie van Vlaamse interdisciplinaire teams op ambulant verpleegkundig spreekuur.
  • Overzichtsartikel over multi-familietherapie voor jongeren met anorexia nervosa.

 

Praktijkartikelen over:

  • een oudere patiënte met depressie, angststoornis en acute amnesie;
  • apathische gemoedstoestand door pernicieuze anemie;
  • patiënt met het Alice in Wonderlandsyndroom.

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!