Artikelselectie November 2015

Daar is ie weer! De maandelijkse artikelselectie om de meest in het oog springende wetenschappelijk-psychiatrische publicaties van November 2015 in sneltreinvaart met jullie door te nemen. Bij deze de selectie met interessante artikelen die in deze periode uitkwamen met een globale beschrijving en een link naar het artikel zelf. Wil je de maandelijkse artikelselectie per e-mail krijgen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Heb je een suggestie voor een artikel, lees je iets interessants in de krant, via een app of op je tablet, e-mail ons dan zodat wij het artikel op kunnen nemen in onze lijst! Veel leesplezier.

Het reviseren van antipsychoticagebruik bij patiënten met dementie resulteerde in een reductie in het gebruik, maar verslechterde neuropsychiatrische symptomen indien dit niet vergezelgd ging van een sociale interventie (N=16 verpleeghuizen; American Journal of Psychiatry).

Hoewel de effecten klein zijn, laat een meta-analyse over hogere SSRI-doseringende volgende verbanden zien: meer kans op respons, minder depressieve klachten, minder kans op drop-out om allerlei redenen en meer kans op drop-out door bijwerkingen. Hoger dan 250mg imipramine (50mg fluoxetine) lijkt er geen toegevoegde waarde te zijn (N=10.039 patiënten; American Journal of Psychiatry).

In een fase-II trial, gesponsord door Forest Laboratories en Gedeon Richter, bleek het nieuwe kandidaat antipsychoticum cariprazine 1.5mg (een partiële agonist van vooral de D3- en ook D2-receptor) effectief in de behandeling van de bipolaire depressie (N=571 patiënten; American Journal of Psychiatry).

Bij refractaire patiënten met schizofrenie die ofwel clozapine ofwel een ander antipsychoticum ontvingen bleek clozapine effectief op verschillende uitkomstmaten; het was echter wel geassocieerd met 2x zoveel kans op DM-II, 1.5x zoveel kans op hyperlipidemie en 3x zoveel kans op ernstige obstipatie (N=6.246 patiënten, gelijk verdeeld over beide groepen; American Journal of Psychiatry).

Rotterdamse onderzoekers ontdekten in een meta-analyse dat de kans op een recidief postpartum voor patiënten met een postpartumpsychose of een bipolaire stoornis in de voorgeschiedenis ongeveer 35% bedraagt; bij behandeling middels profylactische medicatie van de bipolaire stoornis tijdens de zwangerschap wordt het risico verlaagd van 66% naar 23% (N=4.023 patiënten; American Journal of Psychiatry).

Patiënten die in de voorgaande 12 weken met lithium of valproaat en risperidon of olanzapine voor een bipolaire manie waren behandeld, werden gerandomiseerd naar stoppen van het antipsychoticum of gedurende 24 of 52 doorgaan met het antipsychoticum; doorgaan bleek het risico op een recidief stemmingsepisode met ongeveer de helft te verminderen (geen verschil tussen 24 en 52 weken), reden waarom geadviseerd kan worden in ieder geval een half jaar met de combinatie door te gaan (N=157; Molecular Psychiatry).

In een dubbel blinde RCT bleek voor patiënten met niet-seizonsafhankelijke depressie de combinatie lichttherapie en een antidepressivum effectiever dan elk van beide afzonderlijk en neplicht met een antidepressivum (N=122; JAMA Psychiatry).

Groningse onderzoekers ontdekten dat een coherent netwerk van depressieve symptomen bij patiënten met depressie een slechter beloop voorspelt dan onafankelijke symptomen (N=515; JAMA Psychiatry).

Het gebruik van lithium en valproïnezuur bleek geassocieerd met verminderde nierfunctie, maar lithium was niet met eind stadium nierfalen geassocieerd, terwijl dit laatste voor valproïnezuur wel gold (N=1.5 miljoen Denen; JAMA Psychiatry).

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!