Artikelselectie September/Oktober

Artikelselectie

Artikelselectie

Daar is ie weer! De maandelijkse artikelselectie om de meest in het oog springende wetenschappelijk-psychiatrische publicaties van September en Oktober 2017 in sneltreinvaart met jullie door te nemen. Bij deze de selectie met interessante artikelen die in deze periode uitkwamen met een globale beschrijving en een link naar het artikel zelf. Wil je de maandelijkse artikelselectie per e-mail krijgen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Heb je een suggestie voor een artikel, lees je iets interessants in de krant, via een app of op je tablet, e-mail ons dan zodat wij het artikel op kunnen nemen in onze lijst! Veel leesplezier.

  

Een overzichtsartikel concludeert dat de Confusion Assessment Method bijdraagt aan de diagnostiek van delier, wijst op het ezelsbruggetje DELIRIUM voor de diagnostiek van het delier en concludeert dat meer onderzoek nodig is naar de behandeling van hyperactief delier (NEJM).

Een review bespreekt de diagnostiek en behandeling van electrolystoornissen bij stoornissen in het gebruik van alcohol (NEJM).

De grootste genetische studie naar nicotine-afhankelijkheid bevestigt niet alleen het bekende nicotinereceptorlocus, maar vindt tevens solide bewijs voor een nieuwe variant (N=38000; Molecular Psychiatry).

Voor patiënten met een matig ernstige depressieve episode die stabiele doseringen medicatie gebruiken in het kader van een bipolaire depressie, bleek 7000 Lux lichttoediening midden op de dag bijna 13 keer vaker in remissie te resulteren dan placebo (N=46; American Journal of Psychiatry).

Een prospectieve cohortstudie (N=38000) vindt dat lichamelijke beweging (licht tot beperkt intensief) vermoedelijk ongeveer 12% van de gevallen van depressieve maar niet angststoornissen kan voorkomen (American Journal of Psychiatry).

Computer-CGT met 5 uur contact met een therapeut was even effectief als conventionele CGT (8 uren meer contact met de psychotherapeut) in het behandelen van depressieve klachten (N=154 patiënten zonder medicatie; American Journal of Psychiatry).

Een meta-analyse schat het effect van ketamine op suïcidaliteit op ongeveer 0.5-0.8 en de duur op 1 dag tot 1 week (N=167 patiënten met depressie en suïcidale ideaties; American Journal of Psychiatry).

Asenapine (een antipsychoticum dat in Nederland niet op de markt is) bleek in een placebo-gecontroleerde RCT (N=549 patiënten met een bipolaire stoornis) effectief in het voorkomen van manische en depressieve episodes (American Journal of Psychiatry).

Patiënten met matig ernstige ziekte van Alzheimer (N=60) bleken op alle eindpunten goed op methylfenidaat te reageren (variërend van apathie tot depressie) in een dubbel blinde placebo-gecontroleerde RCT (American Journal of Psychiatry).

De grootste genetische studie naar depressieve stoornis (N=130000 met de ziekte en 330470 controles) vindt 40 genetische loci en bewijst dat vooral neuronen en niet zozeer oligodendrocyten of astrocysten betrokken zijn, terwijl de biologische systemen ook vooral neuronale processen (zoals neuromorfogenese en neurodifferentiatie) betreffen (Biorxiv.org).

De grootste genetische studie naar bipolaire stoornis (N=30000 met de ziekte en 170000 controles) vindt 30 genetische loci en toont aan dat de betrokken systemen vooral ionkanalen, neurotransmittertransporters en immuuncomponenten bevatten (Biorxiv.org).

Een grote studie naar de associatie tussen voeding en cardiovasculaire uitkomsten laat zien dat vooral drie tot vier porties fruit of groente per dag en rauwe groenten in plaats van gekookte groenten gezond zijn, hetgeen goed nieuws betekent voor bepaalde schizofreniepatiënten die moeite hebben met koken en dus wel eens beter af zouden kunnen zijn met rauwe groenten die geen bereiding behoeven (N=140000; Lancet).

In monozygote tweelingen (N=11000) bleek gepest worden causaal geassocieerd met angst, depressie, hyperactviteit, impulsiviteit en gedragsproblemen op 11-jarige leeftijd (JAMA Psychiatry).

Een psychosociale interventie gericht op het bespreken van door patiënten ervaren barrières in het slikken van antidepressiva verbetert therapietrouw tot 5x keer, zo liet een gerandomiseerde trial zien (N=231, JAMA Psychiatry).

Terwijl angststoornissen tijdens de zwangerschap het risico op complicaties rondom de partus niet verhogen, zijn SSRI’s en benzodiazepinen wel geassocieerd met lichte geboortecomplicaties (N=2654 vrouwen met angststoornissen,JAMA Psychiatry).

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!