Artikelselectie zomer 2022

Daar is ie weer! De seizoenale artikelselectie om de meest in het oog springende wetenschappelijk-psychiatrische publicaties van de zomer van 2022 in sneltreinvaart met jullie door te nemen. Bij deze de selectie met interessante artikelen die in deze periode uitkwamen met een globale beschrijving en een link naar het artikel zelf. Heb je een suggestie voor een artikel, lees je iets interessants in de krant, via een app of op je tablet, e-mail ons dan op info@dejongepsychiater.nl zodat wij het artikel op kunnen nemen in onze lijst! Veel leesplezier.

 

Covid-19

Het gebruik van lithium heeft mogelijk een beschermende werking tegen COVID-19 infecties (British Journal of Psychiatry).

 

COVID-19 in de 9-15 maanden na het begin van de pandemie verhoogt niet consequent in verschillende landen het risico op suïcide; er waren meer aanwijzingen voor verlaagde kans op suïcide (N=33 landen; eClinicalMedicine).

 

Ongeveer een op de acht mensen met COVID-19 ontwikkelt post-covid syndroom zoals door de WHO gedefinieerd (N=76000 van wie meer dan 4000 COVID-19 hadden; The Lancet).

 

 

Epidemiologie

Mensen met veel depressieve klachten hebben onafhankelijk van allerlei lifestylevariabelen en genetische kwetsbaarheid voor cardiovasculaire factoren een grotere kans op hart- en vaatziekten (N=380.000; Nature Cardiovascular Research).

 

Een studie met DJP-bijdrage naar oorzakelijke factoren voor psychotische ervaringen vindt dat vooral seksueel trauma het risico op dergelijke ervaringen vergroot, terwijl voor cannabisgebruik juist een omgekeerde relatie werd ontdekt: psychotische ervaringen bleken het risico op cannabisgebruik juist te vergroten (N=155.000 deelnemers aan de UKB; JAMA Psychiatry).

 

Door middel van vier verschillende analyses tonen onderzoekers een verband aan tussen inflammatoire darmziektes, zoals colitis ulcerosa, bij de moeder en autisme bij het kind (N= o.a. miljoenen mensen in een Deens nationaal register; Nature Medicine).

 

Medicatie

Voor de onderhoudsbehandeling van schizofrenie vond de grootste meta-analyse naar dit onderwerp dat er weinig verschillen in effectiviteit tussen antipsychotica zijn maar dat er wel duidelijke verschillen in kansen op bijwerkingen zijn: zo zijn aripiprazol en cariprazine nauwelijks met gewichtstoename geassocieerd, is olanzapine nauwelijks met gebruik van biperideen geassocieerd en zijn er geen sterke aanwijzingen voor duidelijke verschillen in kans op tardieve dyskinesie tussen middelen (N=18000 deelnemers; The Lancet).

 

Patiënten met psychose die na twee weken onvoldoende reageren op olanzapine of amisulpride (minder dan 25% reductie op de PANSS) profiteren van switchen omdat ze meer kans hebben na 8 weken remissie te bereiken (N=347; Schizophrenia Bulletin).

 

Een meta-analyse van antidepressiva RCTs ingediend bij de FDA laat zien dat antidepressiva effectiever zijn dan placebo, dat hun effect positief geassocieerd is met baseline ernst, dat er geen aanwijzingen zijn voor toename van placebo-effecten over de tijd (van 1979 tot 2016) en dat het waarschijnlijk is dat antidepressiva vooral flink symptomen reduceren bij een klein deel van de patiënten ipv slechts beperkt symptomen verminderen bij vele patiënten, hetgeen voor vroeg switchen zou pleiten (N=73000; The BMJ).

 

In een echte-wereld studie met within-individual analyses werd gevonden dat LAI effectiever is dan orale antipsychotica in het voorkomen van heropnames (N=70000; JAMA Network Open).

 

In een RCT onder mannelijke gevangen met ADHD (18-25 jaar) werd geen verschil gevonden in effect tussedn langwerkend methylfenidaat en placebo. De gemiddelde toegepaste dosering was 53.8mg. (N=121, British Journal of Psychiatry).

 

In een Deense populatie studie onder patiënten met een bipolaire stoornis werden lagere aantallen heropnames gevonden in periodes van medicatie gebruik versus periodes waarin geen medicatie werd gebruikt. Lagere automutilatie cijfers werden specifiek onder lithium gebruikers gevonden. (N = 33.337, British Journal of Psychiatry).

 

Clozapine is zowel effectief in het behandelen van therapieresistente schizofrenie als kosteneffectief. Gebruikers van clozapine hadden minder vaak controle nodig en gebruikten minder vaak een klinisch bed ten opzichte van voordat zij clozapine gingen gebruiken. (N=158, British Journal of Psychiatry).

 

Het gelijktijdig voorschrijven van metformine en clozapine zorgt voor minder gewichtstoename (N=396, Acta Psychiatrica Scandinavica).

 

Een kleine studie die randomiseerde naar wachtlijst en psilocybine vond dat de effecten van psilocybine op depressie een jaar aanhouden (N=24; Journal of Psychopharmacology).

 

Neuroimaging

De verschillen op vlak van tal van neuroimaging-uitkomsten tussen mensen met depressie en gezonde controles zijn zo klein dat ze geen waarde hebben in het voorspellen van case-control status (N=1800 volwassenen; JAMA Psychiatry).

 

Overig

Een umbrella review naar allerlei soorten studies (5-HIAA, SERT-binding, tryptophaandepletie, genetische studies) vindt geen consistent bewijs voor verlaagd serotonine bij depressie (N= honderden deelnemers; Molecular Psychiatry).

 

Manische en depressieve symptomen blijken het cognitief functioneren vooraf en na 1 jaar van patienten met een bipolaire stoornis niet te beïnvloeden. (N=773, Acta Psychiatrica Scandinavica).

 

Onderzoekers ontwikkelden een predictiemodel genaamd Manto (https://manto.unife.it/) waarmee bij ouderen het risico op het ontwikkelen van een depressie binnen twee jaar kan worden voorspeld met een sensitiviteit van 84.3% en een specificiteit van 58.4%. In het artikel wordt beschreven hoe het model tot stand is gekomen: (American Journal of Geriatric Psychiatry).

De auteur

Angela Carlier

Angela Carlier

Meer van deze auteur

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!