De voorschrijfgids: klassieke MAO-remmers bij therapie resistente depressie

In de multidisciplinaire richtlijn depressie worden klassieke MAO-remmers genoemd als effectieve behandeling bij patiënten met een therapieresistente depressie, inclusief depressieve stoornis met atypische kenmerken. In dezelfde richtlijn wordt gewaarschuwd voor mogelijke bijwerkingen en kans op interacties, waardoor klassieke MAO-remmers alleen voorgeschreven dienen te worden door een psychiater.

 

In de praktijk lijken psychiaters wat terughoudend in het voorschrijven van klassieke MAO-remmers, wat samen zou kunnen hangen met de genoemde waarschuwingen, lastiger te begrijpen werkingsmechanisme, het gebrek aan ervaring met het voorschrijven en beperkte medische interventiemogelijkheden binnen de GGZ.

 

Om te helpen bij het voorschrijven van klassieke MAO-remmers verscheen deze maand de Engelstalige ‘prescribers guide to classic MAO inhibitors for treatment-resistant depression’, waar onder andere de Nederlanders Aartjan Beekman, Tom Birkenhäger, Marc Blom, Eric Ruhé en Ton van Balkom aan meegewerkt hebben. De klassieke MAO-remmer isocarboxazide is niet in Nederland verkrijgbaar. De gids beschrijft op een begrijpelijke, praktische wijze het verschil in bijwerkingen, interacties en (relatieve) contra-indicaties, die samen met genoemde indicaties kunnen helpen bij het maken van een keuze tussen de verschillende klassieke MAO-remmers. Ook wordt het starten van het middel met daarbij behorende controles besproken.

 

Opvallend is dat in de gids is opgenomen ‘wat te doen’ bij het optreden van veelvoorkomende en/of ernstige bijwerkingen. Waar in andere richtlijnen/gidsen met name gewaarschuwd wordt, geeft deze gids de voorschrijver meer praktische handvatten mee. Daarnaast worden er behalve ‘onveilige’ medicamenten, ook veelvoorkomende ‘veilige’ psychofarmaca genoemd die samen met een klassieke MAO remmer kunnen worden voorgeschreven. Hierdoor lijkt een MAO-remmer sneller een reële optie voor onze alledaagse patiënten. Deze verfrissende toevoegingen zullen er hopelijk voor zorgen dat de voorschrijver met meer zelfvertrouwen klassieke MAO-remmers durft voor te schrijven. Passend in de trend van de behoefte om psychofarmaca goed en veilig te kunnen afbouwen, wordt er in deze gids ook aandacht geschonken aan het staken van klassieke MAO-remmers.

 

In de gids wordt echter ook genoemd dat individuele respons van de klassieke MAO-remmers enorm kan verschillen en daarmee blijven alle factoren die van belang zijn bij het voorschrijven van klassieke MAO-remmers, toch moeilijk te voorspellen. De besproken handvatten en ‘notes’ kunnen hierbij helpen, maar kunnen de onervaren voorschrijven ook overspoelen. Het praktische gedeelte van de gids bestaat echter maar uit 9 pagina’s, waardoor het ook voor de onervaren voorschrijver haalbaar zou moeten zijn om snel veel theoretische kennis op te doen en laagdrempeliger te starten met de effectieve klassieke MAO-remmer.

De auteur

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!