Depressie onderschat probleem onder arts-assistenten

Depressie onder arts-assistenten is een groeiend probleem. Los van de lijdensdruk voor de artsen zelf kunnen als gevolg van depressie medische fouten ontstaan en kan de kwaliteit van de patiëntenzorg achteruit gaan. Douglas Mata en collega’s verzamelden het bewijs voor depressie onder jonge artsen(1).

Na screening van geschikte studies tussen 1963 en 2015 bleven 31 cross-sectionele en 23 longitudinale studies over (totale N=17560) . De gepoolde prevalentie van depressie of depressieve symptomen bedroeg 28,8%. Dat is erg hoog. De studies waren over de gehele wereld verricht, hoewel de meerderheid uit de Verenigde Staten kwam. Er werden veel verschillende vragenlijsten gebruikt en de uitkomsten waren vrij heterogeen. De depressieprevalentie, waarbij niet duidelijk was om wat voor type prevalentie het ging – waarschijnlijk betrof het in alle studies een ander soort prevalentie – varieerde van 20,9% in een studie met de 9-item Patient Health Questionnaire met een cutoff van 10 tot 43,2% voor de 2-item PRIME-MD

Verder was een opvallende bevinding dat bij een analyse van longitudinale studies de mediane stijging in depressieve symptomen tijdens het arts-assistentschap 15,8% was, terwijl in deze studie voorafgaand aan het arts-assistentschap, slechts 3,7% boven de cutoff scoorde.

Als alleen gekeken werd naar de studies waarbij gewerkt was met een gevalideerde hoog-specifieke instrumenten werd een prevalentie van 20,2% gevonden. Dit getal is nog altijd erg hoog en hoger dan in vergelijkbare populaties zoals universitaire studenten (13-20%) (2).

Ook in ons eigen vak is het een probleem dat aandacht behoeft. In bepaalde studies komt naar voren dat psychiaters meer kans hebben suïcide te plegen dan andere specialisten (3, 4). In een oude studie werd gevonden dat 30% van de suïcides onder een groep arts-assistenten door psychiaters in opleiding gepleegd werden, hoewel zij slechts 10% van het sample vertegenwoordigden. Deze bevindingen waren echter niet significant (5, 6).

Thomas Schwenk benoemt in zijn editorial dat het opvallend is dat mensen die verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van anderen, zo weinig aandacht voor hun eigen gezondheid hebben (7). Je zou denken dat artsen makkelijker somatische en psychiatrische hulp weten te vinden.

Moeten we depressie en suïcidaliteit als een onontkoombaar gegeven van artsen beschouwen, of zouden we dit probleem beter onder de loep moeten nemen en maatregelen moeten treffen? Het zoeken van hulp onder artsen, en misschien nog wel meer onder psychiaters en psychiaters in opleiding, weerhoudt hen van het zoeken van adequate hulp (8). Daarom zou er een laagdrempelige en anonieme manier moeten zijn om als arts-assistent psychiatrische hulp te kunnen zoeken. Er zou gedacht kunnen worden aan het instellen van een aantal meldpunten gespecialiseerd in deze problematiek waar assistenten voor hulp naar toe kunnen. Hiertoe zou initiatief genomen kunnen worden door de Federatie Medisch Specialisten of de NVVP.

  1. Mata DA, Ramos MA, Bansal N, Khan R, Guille C, Di Angelantonio E, et al. Prevalence of Depression and Depressive Symptoms Among Resident Physicians: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2015;314(22):2373-83.
  2. Farabaugh A, Bitran S, Nyer M, Holt DJ, Pedrelli P, Shyu I, et al. Depression and suicidal ideation in college students. Psychopathology. 2012;45(4):228-34.
  3. Petersen MR, Burnett CA. The suicide mortality of working physicians and dentists. Occup Med (Lond). 2008;58(1):25-9.
  4. Rich CL, Pitts FN, Jr. Suicide by psychiatrists: a study of medical specialists among 18,730 consecutive physician deaths during a five-year period, 1967-72. The Journal of clinical psychiatry. 1980;41(8):261-3.
  5. Craig AG, Pitts FN, Jr. Suicide by physicians. Dis Nerv Syst. 1968;29(11):763-72.
  6. Bright RP. Depression and suicide among physicians. Current Psychiatry. 2011;10(4).
  7. Schwenk TL. Resident Depression: The Tip of a Graduate Medical Education Iceberg. JAMA. 2015;314(22):2357-8.
  8. Fogel SP, Sneed JR, Roose SP. Survey of psychiatric treatment among psychiatric residents in Manhattan: evidence of stigma. The Journal of clinical psychiatry. 2006;67(10):1591-8

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!