PvdT: Glutathion als voorspeller van effectieve antipsychoticabehandeling

Psychiatrie van de Toekomst

Deze post maakt deel uit van de rubriek “Psychiatrie van de Toekomst” in het Tijdschrift voor Psychiatrie, in samenwerking met De Jonge Psychiater (pdf versie)

 

Waarom dit onderzoek?

Ongeveer een derde van de patiënten met een schizofreniespectrumstoornis heeft onvoldoende baat van behandeling met antipsychotica om psychose tegen te gaan. Eerder werd aangetoond dat het uitblijven van verbetering gerelateerd is aan een verhoogd niveau van de neurotransmitter glutamaat in de cortex cingularis anterior (cca; prefrontaal gebied, onderdeel van het limbisch systeem). Een overmaat aan glutamaat lijkt een schadelijk effect te hebben op het brein, terwijl glutathion – een belangrijke antioxidant – juist een beschermende werking zou kunnen uitoefenen. Als de rol van glutamaat en glutathion duidelijker is, kunnen we gerichter voorspellen wie er baat kan hebben bij antipsychotica.

 

Onderzoeksvraag

Wat is de rol van glutamaat en glutathion bij de respons op antipsychotica bij patiënten met een schizofreniespectrumstoornis?

 

Hoe werd dit onderzocht?

Bij 26 patiënten met een eerste psychose werd gekeken naar het verband tussen de hoeveelheid glutamaat en glutathion in de cca in de eerste 14 dagen na de start van behandeling met antipsychotica – gemeten met 7 Tesla-mr-spectroscopie – en de vroege respons op antipsychotica. De primaire uitkomstmaat was de tijd tot > 50% afname op de panns-8 (een verkorte panns-30-vragenlijst met zowel positieve als negatieve symptomen) en remissie (geen of lichte klachten op alle panns-8-items) gemeten 1 maand na start van medicatie.

 

Belangrijkste resultaten

Na 1 maand bereikten 11/26 patiënten (ruim 42%) remissie. Meer glutathion was geassocieerd met een snellere afname van psychotische symptomen (b = -0,65; p = 0,02). De hoeveelheid glutamaat was niet geassocieerd met de snelheid van afname van psychotische symptomen (b = 0,15; p = 0,6). Noch glutathion- noch glutamaatconcentraties hielden verband met het wel of niet bereiken van remissie.

 

Hoe zal dit onderzoek ons vak veranderen?

Dit onderzoek suggereert dat hogere concentraties glutathion samenhangen met een vroege verbetering van psychotische symptomen door antipsychotica. De steekproef is relatief klein en het effect nog niet echt overweldigend. Toch zijn dergelijke onderzoeken waardevol omdat ze laten zien dat gerichtere behandeling in de toekomst wellicht wél mogelijk is.

Referentie 

  • Dempster K, Jeon P, MacKinley M, Williamson P, Théberge J, Palaniyappan L. Early treatment response in first episode psychosis: a 7-T magnetic resonance spectroscopic study of glutathione and glutamate. Mol Psychiatry 2020; 25: 1640- 50.

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!