PvdT: Etniciteit bij jeugdigen geassocieerd met gedwongen opname?

Deze post maakt deel uit van de rubriek “Psychiatrie van de Toekomst” in het Tijdschrift voor Psychiatrie, in samenwerking met De Jonge Psychiater (pdf versie).

 

Waarom dit onderzoek?
Uit eerdere studies komt naar voren dat gedwongen opname vaker voorkomt bij etnische minderheden. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt bij jongere populaties. Walker e.a. (2021) onderzochten dit in deze gecombineerde systematische review  en meta-analyse.

 

Onderzoeksvraag
Welke sociale en klinische factoren spelen een rol bij gedwongen opname bij kinderen en jongeren tot 25 jaar?

 

Hoe werd dit onderzocht?
De auteurs includeerden 19 studies (totale n = 31.212) naar zowel gedwongen als vrijwillige opname voor een meta-analyse. Oddsratio’s (OR) voor gedwongen opname werden hierin berekend voor leeftijd, geslacht, etniciteit, primaire diagnose, leefomstandigheden, risico op het toebrengen van schade aan zichzelf en/of anderen, middelenmisbruik, eerdere opname en verstandelijke beperking.

 

Belangrijkste resultaten
De opmerkelijkste bevinding in deze studie was dat gedwongen opname bij jongeren meer was geassocieerd met ‘zwarte’ dan met ‘witte’ etniciteit (OR: 2,72; 95%-BI: 1,88-3,95; p < 0,0001). In de 3 betreffende studies refereerde ‘zwarte’ etniciteit naar onder meer Afrikaanse, Afro-Amerikaanse of -Britse komaf en ‘witte’ etniciteit naar Britse of Ierse komaf. Andere factoren die geassocieerd waren met gedwongen opname waren onder meer psychotische stoornis (OR: 3,63; 95%-BI: 2,43-5,44; p< 0,0001), verstandelijke beperking (OR: 3,33; 95%-I: 1,33-8,34; p = 0,010) en als verhoogd ingeschat risico op het toebrengen van schade aan zichzelf en/of anderen (OR: 2,05 resp. 2,37; p = 0,015 resp. p = 0,0015). Er was substantiële heterogeniteit tussen de verschillende studies voor de meeste onderzochte variabelen.

 

Hoe zal dit onderzoek ons vak veranderen?
Dit onderzoek toont dat ongelijkheid bij gedwongen opnames al op jonge leeftijd start. Er is vooralsnog geen eenduidige verklaring voor dit verschil. Het is van belang meer inzicht te krijgen in de mechanismen die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Ziet men patiënten uit een etnische minderheidsgroep sneller als ‘gevaarlijk’ en neemt men dezen daardoor sneller gedwongen op? Is er sprake van racisme bij de beoordelaar? In een tijd van toenemend maatschappelijk bewustzijn in onze beroepsgroep behoeft ook dit thema nadere exploratie. Totdat we de onderliggende mechanismes beter begrijpen, adviseren we psychiaters om zich af te vragen of een andere huidskleur bij de patiënt tot een andere overweging had geleid wat betreft een gedwongen opname.

 

Literatuur
Walker S, Barnett P, Srinivasan R, e.a. “Clinical and social factors associated with involuntary psychiatric hospitalisation in children and adolescents: a systematic review, meta-analysis, and narrative synthesis.” Lancet Child Adolesc Health 2021: 5: 501-12.

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!