Leefstijl

Dit dossier bevat artikelen met de tag LEEFSTIJL

 • Introductie

  Insomnia CGT is een effectieve behandeling voor slaapproblemen en bestaat uit verschillende onderdelen zoals cognitieve therapie gericht op negatieve cognities over slaap, slaaphygiëne en slaaprestrictie. Van deze verschillende onderdelen is nog niet bekend hoe effectief ze zijn wanneer ze als een op zichzelf staande interventie worden ingezet.

 • Eten volgens de Schijf van Vijf en dagelijks minimaal 30 minuten lichaamsbeweging zijn voorbeelden van een goede leefstijl. Terwijl we als psychiaters steeds meer aandacht besteden aan het adviseren en begeleiden van onze patiënten in het toepassen van een gezondere leefstijl, moeten we achter onze eigen oren krabben en erkennen dat onze eigen leefstijl voor verbetering vatbaar is.

 • Onlangs schreven we op DJP over het bewijs voor leefstijlpsychiatrie. Over bewegen kwam kort gezegd naar voren dat meta-analyses laten zien dat beweeginterventies een aanvullende en effectieve behandeling zijn voor depressie, angst- en stressorgerelateerde stoornissen, psychotische stoornissen en ADHD. Voldoende bewijs dus om in de klinische praktijk mee aan de slag te gaan. In dit artikel geven we je hiervoor wat handvatten.

 • Een beetje millennial doet aan yoga en meditatie. Hierdoor lijkt yoga echt iets van de laatste jaren, maar yoga wordt al beoefend sinds de vijfde eeuw voor Christus. Yoga bestaat uit allerlei lichamelijke- en ademhalingsoefeningen waarbij het idee is dat de verbinding tussen lichaam en geest wordt bevorderd. Veel beoefenaars ervaren in ieder geval ontspanning. Niet verrassend dus dat er in onderzoek ook gekeken is wat de effecten van yoga en ontspanning zijn op psychische klachten en psychiatrische aandoeningen. Voor dit artikel heb ik een snelle search gedaan op PubMed naar systematische reviews over het effect van yoga en ontspanning op verschillende psychiatrische aandoeningen en hieronder zal ik er een aantal bespreken.

   

   

 • Slaapproblemen komen veel voor. In de algemene bevolking heeft 20% van de mensen er last van [1]. Risicofactoren voor het ontwikkelen van slaapproblemen zijn vrouwelijk geslacht, een hogere leeftijd en comorbide aandoeningen (zowel somatische- als psychiatrische aandoeningen). Bij de groep mensen met psychiatrische aandoeningen is dan ook te zien dat de prevalentie van slaapproblemen een stuk hoger is: 40-90% bij mensen met een depressieve stoornis, 55-80% bij mensen met angststoornissen en 45-90% bij mensen met een psychotische stoornis [2]. Longitudinale studies laten zien dat mensen met slaapproblemen een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een depressieve stoornis [2], cardiovasculaire aandoeningen en diabetes [3]. Tevens kan slecht slapen de kwaliteit van leven verlagen, zo vond Batalla-Martín et al. [4] dat de kwaliteit van leven bij mensen met schizofrenie lager was wanneer zij ook slaapproblemen hadden.

 • Waarom dit onderzoek?

  Zo’n 30% van de mensen wordt ergens in zijn of haar leven getroffen door een psychiatrische aandoening. Niet iedereen blijkt helaas volledig geholpen met de bestaande medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelopties. Daarnaast hebben veel mensen in landen met een laag en middeninkomen niet eens toegang tot deze psychiatrische behandelingen. Als we kijken naar de evidentie voor leefstijlfactoren en de associatie met psychiatrische aandoeningen is er inmiddels een massale hoeveelheid aan cross-sectioneel bewijs. Het causaliteitsvraagstuk moet echter nog beter uitgezocht worden, een uitdaging die in deze meta-analyse onder handen is genomen. Het doel van deze studie is dan ook een empirisch overzicht te presenteren van leefstijl als ‘medicijn’ voor psychiatrische aandoeningen, met evidence-based adviezen over welke beïnvloedbare leefstijlfactoren in te zetten zijn ter preventie en behandeling. Tevens werd beoogd belangrijke lacunes op het gebied van het ‘bewijs’ voor leefstijlpsychiatrie te identificeren, als aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek.

 • Een Nationaal Preventieakkoord, een Rookvrije generatie en massaal gebruik van de Ommetje app. Leefstijl is een hot topic en ook de coronacrisis maakt maar weer duidelijk hoe belangrijk leefstijl is voor de preventie en behandeling van ziekten en mentale gezondheid.