Artikelselectie herfst 2022

Artikelselectie

Door Angela Carlier en Jurjen Luykx.

Daar is ie weer! De seizoenale artikelselectie om de meest in het oog springende wetenschappelijk-psychiatrische publicaties van de herfst van 2022 in sneltreinvaart met jullie door te nemen. Bij deze de selectie met interessante artikelen die in deze periode uitkwamen met een globale beschrijving en een link naar het artikel zelf. Heb je een suggestie voor een artikel, lees je iets interessants in de krant, via een app of op je tablet, e-mail ons dan op info@dejongepsychiater.nl zodat wij het artikel op kunnen nemen in onze lijst! Veel leesplezier.

 

Medicatie

Laag gedoseerd quetiapine (dosering < 50mg) veroorzaakt metabole veranderingen zoals een verhoogd niveau triglyceriden en een verlaagd HDL-cholesterol. De triglyceriden verhoging is niet dosisafhankelijk. (N = 106.711, Acta Psychiatrica Scandinavica)

Voor patiënten met schizofrenie is het risico op arbeidsongeschiktheid kleiner tijdens gebruik van antipsychotica dan wanneer ze geen antipsychotica gebruiken, waarbij de laagste kans op arbeidsongeschiktheid werd gezien voor depotmedicatie (N=21k; American Journal of Psychiatry).

In patiënten met schizofrenie vonden onderzoekers, onder wie van DJP, dat clozapine geassocieerd is met de kleinste kans op het ontwikkelen van een stoornis in gebruik van middelen; in personen met zowel schizofrenie als een stoornis in gebruik van middelen bleek clozapine geassocieerd met de gunstige uitkomsten van alle antipsychotica (N=46k; British Journal of Psychiatry).

Farmacogenetisch testen van CYP-genotypen bij patiënten met depressie resulteert in lagere kans op voorschriften met een mogelijke medicijn-genotype-interactie maar de kans op remissie is na 24 weken even groot als wanneer niet gegenotypeerd wordt (N=1944; JAMA).

Patiënten die in klinische studies werden gerandomiseerd naar orale antipsychotica hadden ongeveer anderhalf keer meer kans op terugval dan patiënten die naar depot werden gerandomiseerd (N=688; Schizophrenia Bulletin).

In de grootste meta-analyse op dit onderwerp werd gevonden dat eszopiclon (stereo-isomeer van zopiclon) en lemborexant (een orexine-antagonist) het meest effectief waren, maar dat eszopiclon bijwerkingen heeft terwijl bijwerkingen van lemborexant onduidelijk zijn; van de middelen beschikbaar op de Nederlandse markt deden benzodiazepines en Z-drugs het ongeveer even goed (N=170 trials; 48k participanten; The Lancet).

Patiënten met vroege fase Alzheimer die lecanenab, een monoclonaal antilichaam, ontvingen, gingen ongeveer 25% minder hard achteruit op een cognitieve schaal en hadden ook minder amyloid beta in hun brein, maar leden wel vaker aan serieuze bijwerkingen, zoals micro- macrobloedingen in cerebro (N=1795 deelnemers; NEJM).

In patiënten met stoornissen in gebruik van (meth)amfetamine is het gebruik van lisdexamfetamine geassocieerd met twee gunstige uitkomsten: minder opnames en minder sterfte (N=14k deelnemers; JAMA Psychiatry).

Het gebruik van de stemmingsstabilisatoren lithium, valproinezuur, lamotrigine bij patienten met schizofrenie verlaagd de kans op hospitalisatie. (N= 61,889, Acta Psychiatrica Scandinavica)

Uit een meta-analyse komt naar voren dat ECT effectiever is dan ketamine bij ernstig depressieve patienten. (6 RCTs, n=340, JAMA Psychiatry)

 

Genetica

Door op grote schaal naar genexpressie in breinen van overleden patiënten te kijken vonden onderzoekers aanwijzingen dat DRD2 betrokken is bij schizofrenie (N=154 patiënten met schizofrenie, 44 patiënten met bipolaire stoornis en 245 gezonde controles; Nature Neuroscience).

De grootste en meest complete studie naar genexpressie in breinen van patiënten met autisme vindt bewijs voor betrokkenheid van een veelheid aan corticale regio’s, waarvan vooral de primaire visuele cortex grote verschillen met gezonde controles liet zien (N=842 monsters van 112 patiënten van wie 49 met autisme; Nature)

 

Psychotherapie

Voor angststoornissen bleek in een gerandomiseerde, enkelblinde studie mindfulness-based stressreductie even effectief als escitalopram (N=208; JAMA Psychiatry).

 

Neuroimaging

Een Mendeliaanse Randomisatiestudie naar relaties tussen brain imaging fenotypes en psychiatrische aandoeningen vond aanwijzingen voor bidirectionele verbanden voor schizofrenie (dus effecten van schizofrenie op het brein en effecten van het brein op het risico op schizofrenie te krijgen; N=587 brain imaging fenotypes en 10 psychiatrische aandoeningen; Nature Neuroscience).

 

Epidemiologie

Polygene risicoscores blijken te kunnen helpen differentiëren tussen aandoeningen: zo hebben mensen met bipolaire stoornis en een hogere PRS voor schizofrenie meer kans op stemmingsincongruënte psychotische verschijnselen (N=4000; JAMA Psychiatry).

De associatie tussen antidepressivagebruik en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen verdween volledig in analyses die rekening hielden met confounding, vrouwen die stopten en in analyses van brussen (N=150k zwangerschappen tijdens welke antidepressiva werden gebruikt; JAMA Internal Medicine).

Zwangerschappen van vrouwen die zijn blootgesteld aan antipsychotica tijdens de zwangerschap resulteerden niet vaker in congenitale malformaties dan zwangerschappen van vrouwen die niet hieraan waren blootgesteld (N=26K zwangerschappen, JAMA Psychiatry).

 

Overig

Een Amsterdamse studie laat zien dat microbomen in de darmen zijn geassocieerd met depressie (N=3k; Nature Communications).

Voor behandelresistente depressie was niet 10mg maar 25mg psilocybine geassocieerd met verbetering van depressieve verschijnselen na 3 weken, maar deze effecten hielden niet aan en de behandeling was met ernstige bijwerkingen geassocieerd (N=333; NEJM).

In een gerandomiseerde studie onder milde tot matig depressieve patienten bleek agomelatine in combinatie met rTMS effectief in het verminderen van depressieve symptomen en het verbeteren van de slaap. Dit in vergelijking met patienten die agomelatine en sham rTMS kregen. (N=100, Journal of affective disorders).

De auteur

Angela Carlier

Angela Carlier

Meer van deze auteur

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!