Artikelselectie Mei/Juni

Artikelselectie

Artikelselectie

Daar is ie weer! De maandelijkse artikelselectie om de meest in het oog springende wetenschappelijk-psychiatrische publicaties van Mei en Juni 2017 in sneltreinvaart met jullie door te nemen. Bij deze de selectie met interessante artikelen die in deze periode uitkwamen met een globale beschrijving en een link naar het artikel zelf. Wil je de maandelijkse artikelselectie per e-mail krijgen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Heb je een suggestie voor een artikel, lees je iets interessants in de krant, via een app of op je tablet, e-mail ons dan zodat wij het artikel op kunnen nemen in onze lijst! Veel leesplezier.

 

In één van de grootste studies tot nu over dit onderwerp werd genetische overlap gevonden tussen bordeline persoonlijkheidsstoornis met zowel bipolaire stoornis (r=0.28), schizofrenie (r=0.34) als depressieve stoornis (r=0.57; N=1000 patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornis; Translational Psychiatry, open access).

 

Voor tardieve dyskinesie bleek in twee recente placebo-gecontroleerde multicenter RCTs deutetrabenazine 24mg en 36mg effectiever dan placebo (N=117 respectievelijk 300; Neurology en The Lancet Psychiatry); het middel is nog niet beschikbaar. 

 

De eerste head-to-head vergelijking van quetiapine en aripiprazol in kinderen en adolescenten met een eerste psychose liet geen verschil in effectiviteit zien; onverwacht bleek aripiprazol met meer sedatie dan quetiapine geassocieerd te zijn (N=113; The Lancet Psychiatry).

 

Een grote epidemiologische studie laat zien dat de associatie tussen antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap en ADHD bij kinderen van deze moeders vooral door psychiatrische diagnoses wordt gedreven en nauwelijks tot niet door deze middelen zelf (190000 kinderen uit Hong Kong; BMJ, open access). 

 

ECT bleek geassocieerd met een twee keer kleinere kans op heropname in patiënten met affectieve stoornissen (N=162000 patiënten; JAMA Psychiatry).

 

Een wekelijkse injectie buprenorfine 24mg of 32mg bleek effectief in het produceren van opoïdeblokkade en het onderdrukken van onthouding (N=50; JAMA Psychiatry).

 

Liraglutide, een glucagon-agonist beschikbaar in Nederland en België, zorgde voor duidelijke verbetering in glucosetolerantie, lichaamsgewicht en cardiometabole parameters bij patiënten met schizofrenie die olanzapine of clozapine gebruikten (N=100; JAMA Psychiatry); een vergelijking met metformine is nog niet beschikbaar.

 

In een grote epidemiologische studie in Zweden bleken clozapine, depotantipsychotica en twee of meer antipsychotica tegelijk gebruikt geassocieerd met minder opnames en minder falen van behandeling (N=30000 patiënten met schizofrenie; JAMA Psychiatry). 

 

Kinderen met een streptokkenkeelinfectie hebben meer risico dan kinderen zonder een dergelijke infectie en dan kinderen met een non-streptokkenkeelinfectie op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen, in het bijzonder OCD en ticstoornissen, hoewel de risico’s klein waren (IRR schommelend tussen de 1.08 en 1.51), hetgeen de PANDAS-hypothese ondersteunt (N= 1 miljoen kinderen; JAMA Psychiatry).

 

Fluoxetine bleek effectief in het behandelen van hypochondrie (‘ziekteangststoornis’ in de DSM-5), terwijl gecombineerde behandeling met CGT een nog groter effect liet zien (N=200, American Journal of Psychiatry).

 

Zowel in de adolescentie als in de volwassenheid is ADHD-medicatie geassocieerd met minder risico op misbruik van illegale middelen, hetgeen geldt zowel voor de periode van het medicatiegebruik zelf als twee jaar nadien (N=3 miljoen patiënten met ADHD; American Journal of Psychiatry).

 

In een grote epidemiologische studie bleek gebruik van lithium, niet van volproaat, geassocieerd met een verlaagd risico op suïcide (50000 patiënten met bipolaire stoornis; American Journal of Psychiatry).

 

Het eerste genetische locus is geassocieerd gevonden met anorexia nervosa, terwijl bovendien gevonden werd dat deze ziekte sterke genetische correlaties met zowel psychiatrische als metabole fenotypes vertoont (N=3500 patiënten en 10000 controles; American Journal of Psychiatry).

 

In een kleine fase-II studie bleek brexanolone (een GABAa-modulator) gedurende 60 uur IV gegeven geassocieerd met minder depressieve klachten bij patiënten met een ernstige postpartumdepressie (N=20; The Lancet).

 

In een studie met meer dan 1 miljoen geboortes bleek lithium licht geassocieerd met cardiale malformaties (vooral Ebstein), alleen bij doseringen hoger dan 900mg (RR van 3.2; NEJM). 

 

De NEJM publiceerde een overzichtsartikel over sociale angststoornis (NEJM).

 

In één van de grootste studies over dit onderwerp werd bij bipolaire stoornis verdunning van de cortex gevonden in meerdere gebieden, vooral in linker pars orbicularis, de linker gyrus fusiformis en de linker rostrale mediale frontale cortex (N=1800 patiënten met een bipolaire stoornis en 2800 controles; Molecular Psychiatry, open access).

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!