Psychiatrie van de Toekomst

Psychiatrie van de Toekomst

Psychiatrie van de toekomst

Titel: Eindelijk meer zicht op de genetisch achtergrond van depressie

Deze post maakt deel uit van de rubriek “Psychiatrie van de Toekomst” in het Tijdschrift voor Psychiatrie, in samenwerking met De Jonge Psychiater (pdf versie)

 

Waarom dit onderzoek?

Hoewel genetische factoren betrokken zijn bij het ontstaan van depressie, zijn deze tot op heden niet geïdentificeerd. Heterogeniteit van de patiëntenpopulatie wordt gezien als een belangrijke oorzaak. Onderzoek naar een homogenere subgroep of met zeer grote aantallen patiënten heeft bij andere ziektebeelden, zoals schizofrenie, geleid tot ontdekking van significant geassocieerde genen. 

 

Onderzoeksvraag

Kunnen we genetische regio’s vinden die een verhoogd risico geven op depressie door gebruik te maken van commercieel verkregen grote genetische datasets en onlinegezondheidsvragenlijsten met vragen zoals ‘Is bij u ooit een depressie gediagnosticeerd?’ voor de subgroep met Europese afkomst? 

 

Hoe werd dit onderzocht?

Bij dit onderzoek gebruikten Hyde e.a. (2016) data die zijn verzameld door het bedrijf 23andMe, een commerciële aanbieder van genetische tests. Met onlinegezondheidsvragenlijsten selecteerden zij 231.747 Europese individuen zonder en 75.607 met een zelfgerapporteerde klinische diagnose ‘depressie’. Samen met beschikbare genetische data uit het Psychiatric Genomic Consortium werd gekeken naar de associatie van singlenucleotidepolymorfismen (snp’s) met de diagnose depressie. 

 

Belangrijkste resultaten

Er werden 15 regio’s gevonden die geassocieerd zijn met depressie (p < 1 x 105). Veel van de genen die in deze regio’s liggen, komen tot expressie in het zenuwstelsel en/of spelen een rol in de hersenontwikkeling. 

 

Consequenties voor de praktijk

Validatie en replicatie van de bevindingen zijn belangrijk, mede vanwege het gebruik van de onlinegezondheidvragenlijsten. Vervolgens is het essentieel om te na te gaan welke genen in de gevonden regio’s, op welke manier, anders functioneren. Zo zouden we de vertaalslag kunnen maken van genetische regio’s naar eventuele nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling van depressies. 

 

 

Referentie

Hyde CL, Nagle MW, Tian C, Chen X, Paciga SA, Wendland JR, e.a. Identification of 15 genetic loci associated with risk of major depression in individuals of European descent. Nat Genet 2016; 48: 1031-6. 

  

Deze post maakt deel uit van de rubriek “Psychiatrie van de Toekomst” in het Tijdschrift voor Psychiatrie, in samenwerking met De Jonge Psychiater (pdf versie)

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!