Psychiatrie van de Toekomst

Psychiatrie van de Toekomst

Psychiatrie van de toekomst

Titel: THC-gehalte in cannabis en het risico op psychose: een patiënt-controle studie

Deze post maakt deel uit van de rubriek “Psychiatrie van de Toekomst” in het Tijdschrift voor Psychiatrie, in samenwerking met De Jonge Psychiater (pdf versie)

 

Waarom dit onderzoek?

Cannabisgebruik gaat frequent gepaard met psychose. Of deze relatie causaal is, wordt echter in twijfel getrokken. Eén van de criteria van causaliteit is de biologische gradiënt: hoe groter de blootstelling aan cannabis, hoe groter het effect op ontstaan van een psychotische stoornis.

  

 

Onderzoeksvraag

Zijn er in Europa patronen te identificeren in de mate van cannabisgebruik en de mate waarin een eerste psychotische stoornis zich ontwikkelt?

 

Belangrijkste resultaten

In totaal werden in deze patiënt-controlestudie 901 patiënten met een eerste psychose en 1237 controlepersonen uit de algemene bevolking geïncludeerd op tien locaties in Europa en één in Brazilië. Dagelijks gebruik van cannabis bleek geassocieerd met een verhoogde kans op een psychose in vergelijking met deelnemers die nooit cannabis gebruikten. Cannabis werd vervolgens in logistische regressies opgesplitst in twee categorieën: een met weinig (< 10%) en een met veel Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) (≥ 10%). De oddsratio’s waren groter bij dagelijks gebruik van cannabis met veel THC. De onderzoekers berekenden, onder andere met cijfers van het Trimbos-instituut over het THC- gehalte, dat gemiddeld 12% (en in Amsterdam tot wel 50%) van de nieuwe psychoses voorkomen zou kunnen worden als cannabis met veel THC niet beschikbaar zou zijn.

 

Hoe zal dit onderzoek ons vak veranderen?

 

Di Forti e.a. concluderen dat cannabis een causale risicofactor is voor het ontstaan van een eerste psychotische stoornis. Gezien de mondiale trend waarbij cannabis wordt gedecriminaliseerd, waarschuwen zij dat er meer voorlichting nodig is over de risico’s ervan. In reacties op dit artikel wordt echter gewezen op een mendeliaanse randomisatiestudie die toont dat het hebben van schizofrenie een causale risicofactor is om te beginnen met cannabisgebruik en niet andersom. Verder noemt men een genetische gedeelde kwetsbaarheid voor beide stoornissen en vraagt men aandacht voor andere toxinenincombinatiemetcannabis,zoalstabak.Veelofzwaarcannabisgebruik is waarschijnlijk een oorzaak voor een toename in de incidentie van psychotische stoornissen als mensen al een kwetsbaarheid hebben.

 

 

Referentie 

Di Forti M, Amoretti S, Freeman TP, Tripoli G, Gayer-Anderson C, Quigley H, e.a. The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study. Lancet Psychiatry 2019; 6: 427-36.

  

Deze post maakt deel uit van de rubriek “Psychiatrie van de Toekomst” in het Tijdschrift voor Psychiatrie, in samenwerking met De Jonge Psychiater (pdf versie)

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!