Hulp gevraagd bij onderzoek naar niet-reanimeren verklaringen na een suïcidepoging

Eén van de meest belangrijke maatschappelijke doelen van de geestelijke gezondheidszorg is mensen helpen die worstelen met doodsgedachten, suïcidaliteit en zelfbeschadigend gedrag. Dit doen we meestal door het behandelen van psychiatrische aandoeningen, omdat die vaak aan de basis liggen van de doodswens. Het doel is dan eigenlijk altijd om de dood op afstand te houden en de persoon te helpen herstellen.

 

Maar er zijn ook doodswensen die maatschappelijk breed geaccepteerd worden en die we helemaal niet tegenhouden. Denk hier bijvoorbeeld aan iemand met een euthanasiewens bij terminale kanker. Of bijvoorbeeld de oudere die gereanimeerd kan worden, maar hiervan af ziet omdat hij de dood verkiest boven de kans op een leven met forse beperkingen.

 

Deze laatste keuze kan vastgelegd worden in een niet-reanimeren (NR) verklaring. Volgens de Nederlandse wet moet een door de patiënt opgestelde schriftelijke niet-reanimeren verklaring worden opgevolgd en kan een hulpverlener alleen hiervan afwijken “indien hij daartoe gegronde redenen acht”. Denk hierbij aan onduidelijkheden omtrent de verklaring of de wilsbekwaamheid van de patiënt ten tijde van het opstellen.

 

Steeds meer Nederlanders stellen een wilsverklaring op, waarvan 7% bekend is met psychiatrische problematiek. En in Nederland worden er elke dag 135 suïcidepogingen gedaan. Wat moeten hulpverleners doen als iemand die worstelt met suïcidaliteit een niet-reanimeren (NR) verklaring opstelt? Respecteren we hun doodswens? Of moeten we deze mensen beschermen en hun leven proberen te redden? Anders gezegd: is suïcidaliteit een gegronde reden om af te wijken van de NR-verklaring?

 

Om hier meer zicht op te krijgen hebben we jullie hulp nodig. Ben jij psychiater, intensivist, SEH-arts of arts werkzaam binnen deze beroepsgroepen? Wil je helpen om mee te denken over dit onderwerp? Heb je 10 minuten de tijd? Doe dan mee met onze korte vragenlijst!

 

Vul hem hier in: https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_39OqoqvFrbcMHTE

 

In een volgende fase van het onderzoek willen we dit onderwerp ook graag breder onderzoeken en bespreken met patiënten, naasten en andere zorg- en hulpverleners.

 

Delen van dit bericht wordt ook zeker op prijs gesteld. Dank voor de hulp!

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!